settings icon
share icon
Otázka

Kto sú Hebreji?

Odpoveď


Hebreji sú národom pochádzajúcim od Abraháma. Predpokladá sa, že pôvod slova Hebrej pochádza z vlastného mena „Eber", ktorý je v 1. Mojžišovej 10:24 uvedený ako Semov pravnuk a Abrahámov predok. Iná etymológia odvodzuje pôvodný koreň slova od slovného spojenia „z druhej strany" - v takom prípade by hebrejčina bola slovom označujúcim „prisťahovalca", ktorým Abrahám určite bol (1. Mojžišova 12:1,4-5).

Zo Sema cez Arpachšada a Šelu pochádzal Eber, rovnomenný predok Hebrejov, a Eberovým potomkom bol cez Pelega, Reua, Serega a Náchora Terach, otec Abráma a jeho bratov Náchora a Chárana. Je zrejmé, že ak sú „Hebreji" „potomkami Ebera", potom by sem mohli byť zahrnutí aj iní, okrem tých z Abrahámovej línie (pozri 1. Mojžišova 11:10-26).

Dnes sa pod pojmom „Hebrej" zvyčajne rozumie každý člen skupiny starovekých ľudí, ktorí odvodzujú svoj pôvod od Abraháma, Izáka a Jákoba. Takto sa tento pojem používa aj v Biblii. V skutočnosti je Abrahám prvou osobou, ktorá je v Biblii nazvaná „Hebrej" (1. Mojžišova 14:13). Po 400 rokoch v Egypte boli Hebreji rozpoznateľní ako samostatná skupina ľudí (2. Mojžišovej 1:19). Filištínci v Kanaáne používali výraz „Hebreji" (1. Samuelova 29:3); Jonáš sa označil za „Hebreja" (Jonáš 1:9); a o stovky rokov neskôr Pavol stále používal rovnaké označenie (Filipanom 3:5).

Abrahámov vnuk Jákob si zmenil meno na „Izrael" (1. Mojžišova 35:10), takže Jákoba a jeho potomkov možno nazvať prvými „Izraelitmi". Jakubov štvrtý syn dostal meno „Júda" a jeho potomkovia sa nazývali „Júdejci" alebo „Judejci". Neskôr sa názov „Judejci" skrátil na „Židia".

Technicky sú Židia izraelskí Hebreji z oblasti Judey - pochádzajú z Abraháma (Hebrej) a Jákova (Izraeliťan) cez Júdu (Žid); teda, prísne vzaté, všetci izraelskí Hebreji nie sú Židia. Po Šalamúnovej smrti sa izraelský národ rozdelil na dve kráľovstvá: v Severnom kráľovstve boli „nežidovskí" hebrejskí Izraeliti (potomkovia Abraháma, Izáka a Jákoba prostredníctvom desiatich jeho synov); a v Južnom kráľovstve boli „židovskí" hebrejskí Izraeliti (potomkovia ďalších dvoch Jákobových synov, ktorí žili v Judei). To však predstavuje veľmi úzke vymedzenie pojmov. V bežnom používaní sú Židia, Izraeliti a Hebreji slová, ktoré sa vzťahujú na Boží vyvolený národ, potomkov Abraháma, Izáka a Jákoba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú Hebreji?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries