settings icon
share icon
Otázka

Čo je slovo rhema?

Odpoveď


V Novej zmluve sa Písmo označuje dvoma základnými gréckymi slovami, ktoré sa prekladajú ako „slovo". Prvé z nich, logos, sa vzťahuje najmä na celé inšpirované Božie slovo a na Ježiša, ktorý je živým slovom. Logos sa nachádza v Jánovi 1:1; Lukášovi 8:11; Filipanom 2:16; Hebrejom 4:12 a v ďalších veršoch. Druhé grécke slovo preložené ako „slovo" je rhema, ktoré sa vzťahuje na hovorené slovo. Rhema doslova znamená výrok (individuálny, kolektívny alebo špecifický). Príklady sa nachádzajú v Lukášovi 1:38; 3:2; 5:5; a Skutkoch 11:16.

Charizmatickí a necharizmatickí kresťania majú na rhemu a jej chápanie rôzne názory. Niektorí charizmatici považujú rhemu za hlas Ducha Svätého, ktorý k nim hovorí v súčasnosti. Veria, že by sa mali nechať viesť Duchom Svätým prostredníctvom vnútorných pocitov, dojmov a skúseností. Niektorí veria, že priame Božie slová jednotlivcovi môžu byť odovzdané aj prostredníctvom slov iných, napríklad kazateľa na bohoslužbe alebo priateľa, ktorý im radí. Prostredníctvom týchto ciest kresťan zažíva priame Božie vedenie. Existuje aj presvedčenie, že hovorené slovo má väčšiu moc ako písané slovo, ale pre takéto presvedčenie neexistuje biblický základ.

Evanjelikálni kresťania však chápu rhemu oveľa inak a veria, že je v podstate synonymom k slovu logos. Inými slovami, konkrétne vedenie, ktoré v danom čase dostávame od Ducha Svätého, môžeme rozoznať len na základe všeobecných zásad stanovených v Biblii. Tam, kde Biblia mlčí o konkrétnych veciach - napríklad o tom, kam by mal mladý človek ísť študovať -, kresťan aplikuje biblické princípy (dobré hospodárenie so zdrojmi, ktoré mu dal Boh, ochrana srdca a mysle pred bezbožnými vplyvmi atď.) na danú situáciu, a tak dospeje k rozhodnutiu.

Skúškou pravosti rhemy od Boha je jej porovnanie s celým Písmom. Pravoslávie hovorí, že Boh nepovie slovo, ktoré by bolo v rozpore s jeho napísaným slovom, Písmom, takže je tu zabudovaná poistka, ktorá zabraňuje nesprávnemu výkladu. Zrejmé nebezpečenstvo spočíva v tom, že človek, ktorý nepozná logos, môže nesprávne interpretovať alebo pochopiť to, čo vníma ako rhemu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je slovo rhema?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries