settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Samaritáni?

Odpoveď


Samaritáni obývali krajinu, ktorá predtým patrila Efraimovmu kmeňu a polovičnému Manassesovmu kmeňu. Hlavným mestom krajiny bola Samária, kedysi veľké a nádherné mesto. Keď bolo desať kmeňov odvlečených do asýrskeho zajatia, asýrsky kráľ poslal ľudí z Kúty, Avvy, Chamátu a Sefarvajimu, aby obývali Samáriu (2. kniha kráľov 17:24; Ezdráš 4:2-11). Títo cudzinci sa zmiešali s izraelským obyvateľstvom, ktoré bolo stále v Samárii a jej okolí. Títo „Samaritáni“ najprv uctievali modly svojich národov, ale keďže ich trápili levy, domnievali sa, že je to preto, lebo si nectia Boha tohto územia. Z Asýrie k nim preto poslali židovského kňaza, aby ich poučil o židovskom náboženstve. Boli poučení z Mojžišových kníh, ale stále si zachovávali mnohé zo svojich modlárskych zvykov. Samaritáni prijali náboženstvo, ktoré bolo zmesou judaizmu a modlárstva (2. kniha kráľov 17:26-28). Keďže izraelskí obyvatelia Samárie sa zmiešali s cudzincami a prijali ich modlárske náboženstvo, Samaritáni boli všeobecne považovaní za „miešancov“ a Židia nimi všeobecne opovrhovali.

Ďalšie dôvody nepriateľstva medzi Izraelitmi a Samaritánmi boli tieto:

1. Židia po návrate z Babylonu začali obnovovať svoj chrám. Keď sa Nehemiáš venoval stavbe jeruzalemských hradieb, Samaritáni sa energicky pokúšali toto dielo zastaviť (Nehemiáš 6:1-14).

2. Samaritáni si postavili chrám na „vrchu Gerizim“, ktorý podľa Samaritánov určil Mojžiš ako miesto, kde sa má národ uctievať. Sanballat, vodca Samaritánov, ustanovil svojho zaťa Manassesa za veľkňaza. Modloslužobné náboženstvo Samaritánov sa tak upevnilo.

3. Samária sa stala útočiskom pre všetkých vyvrheľov Judska (Jozua 20:7; 21:21). Samaritáni ochotne prijímali židovských zločincov a utečencov pred spravodlivosťou. Porušovatelia židovských zákonov a tí, ktorí boli exkomunikovaní, našli v Samárii svoje bezpečie, čo značne zvýšilo nenávisť, ktorá existovala medzi oboma národmi.

4. Samaritáni prijímali len päť Mojžišových kníh a odmietali spisy prorokov a všetky židovské tradície.

Z týchto príčin vznikol medzi nimi nezmieriteľný rozdiel, takže Židia považovali Samaritánov za najhorších z ľudského rodu (Ján 8:48) a nemali s nimi nijaké styky (Ján 4:9). Napriek nenávisti medzi Židmi a Samaritánmi Ježiš prelomil bariéry medzi nimi a hlásal Samaritánom evanjelium pokoja (Ján 4:6-26) a neskôr jeho príklad nasledovali aj apoštoli (Skutky 8:25).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Samaritáni?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries