settings icon
share icon
Otázka

Kto sú Nikolaiti spomínaní v Zjavení 2:6,14-15?

Odpoveď


Presný pôvod Nikolaitov nie je jasný. Niektorí biblickí komentátori sa domnievajú, že išlo o heretickú sektu, ktorá nasledovala učenie Mikuláša - ktorého meno znamená „ten, ktorý si podmaňuje ľud" -, ktorý bol pravdepodobne jedným z diakonov prvotnej cirkvi spomínaných v Skutkoch 6:5. Je možné, že Mikuláš sa stal odpadlíkom, poprel pravú vieru a stal sa súčasťou skupiny, ktorá zastávala „Balámovo učenie", ktoré učilo Izrael „hrešiť tým, že jedli pokrmy obetované modlám a dopúšťali sa smilstva". Klement Alexandrijský hovorí: „Odovzdali sa rozkošiam ako kozli a viedli život v sebaľútosti." Ich učenie zvrátilo milosť a slobodu nahradilo povolením.

Iní komentátori sa domnievajú, že títo Nikolaiti sa tak nenazývali podľa nejakého človeka, ale podľa gréckeho slova Nicolah, čo znamená „jedzme", keďže sa často navzájom povzbudzovali k jedeniu vecí obetovaných modlám. Nech je pravdivá ktorákoľvek teória, isté je, že skutky Nikolaitov boli pre Krista ohavnosťou. Podobne ako gnostici a iní falošní učitelia zneužívali učenie o milosti a namiesto neho sa snažili zaviesť hýrenie (2. Petrov 2:15,19; Júda 1:4).

Ježiš chváli cirkev v Efeze za to, že nenávidí skutky Nikolaitov ako on (Zjavenie 2:6). Vedúci efezského zboru nepochybne chránili svoje stádo pred týmito ničivými herézami a chránili svojich ľudí pred páchaním rovnakých zlých skutkov. Každý hriech je pre Krista nenávistný, ako by mal byť aj pre Jeho nasledovníkov, keďže nenávidíme zlé skutky ľudí, nie ľudí samotných. Pre zbor v Pergame nemal Ježiš pochvalu, ale odsúdenie. Na rozdiel od Efezanov v skutočnosti prijali učenie nikolaitov (Zjavenie 2:15). Ježiš ich varuje, že ak nebudú robiť pokánie, hrozí im súd, ktorý určite dopadne na tých, ktorí učia falošné učenie, útočia na jeho cirkev a ničia jeho ľud. Meč súdu je nastavený nad ich hlavami a Jeho trpezlivosť nie je bezhraničná (Zjavenie 2:16; 19:15).

Pre nás z toho vyplýva, že cirkev Pána Ježiša bola po celé veky sužovaná ľuďmi Nikolajského ducha. Jediný spôsob, ako rozpoznať falošné učenie, je dôverne poznať pravdu prostredníctvom usilovného štúdia Božieho slova.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú Nikolaiti spomínaní v Zjavení 2:6,14-15?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries