settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že dostávame dvojnásobný podiel?

Odpoveď


V Biblii sa šesťkrát konkrétne spomína „dvojitý podiel". Keď niekto dostáva dvojitý podiel, dostáva dvojnásobný dar v porovnaní s tým, ktorý dostávajú ostatní.

Koncept dvojitého podielu sa prvýkrát spomína v Mojžišovom zákone: „Syna nemilovanej však uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má, lebo je prvotinou jeho sily. Jemu patrí právo prvorodenstva" (5. Mojžišova 21:17). Prvorodený syn mal okrem práva na dedičstvo nárok na dvojnásobok dedičstva ostatných otcových synov.

Keďže Anna nemohla mať deti, jej manžel sa snažil zmierniť jej žiaľ dodatočným požehnaním. „Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hospodin uzavrel lono" (1. Samuelova 1:5).

Ku koncu Eliášovho pobytu na zemi ponúkol svojmu pomocníkovi Elizeovi dar: „Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi: ,Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý.' Elizeus povedal: ,Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha.'" (2. kniha kráľov 2:9). Elizeova prosba bola, aby bol považovaný za Eliášovho nástupcu a aby bol „dvojnásobne požehnaný" mocou v prorockom úrade. V celej 2. knihe kráľov mnohé zázraky, ktoré Elizeus vykonal, potvrdzujú, že mu bol skutočne udelený dvojitý údel.

Izaiáš 61:7 zasľubuje Izraelu dvojitú porciu radosti a požehnania: „Namiesto vašej hanby zdedíte dvojnásobok, namiesto potupy sa budete radovať z vášho podielu, lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobok, budete mať večnú radosť." Mesiášova vláda počas tisícročia bude príležitosťou na večnú radosť. V príbuznom úryvku Boh obnovil Jóbovi dvojnásobok toho, čo mal pôvodne pred časom skúšky: „ Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jóbovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil" (Jób 42:10). Dá sa povedať, že Jób dostal „dvojnásobný podiel".

Nie všetky dvojité porcie však prinášajú požehnanie. V Zjavení 18:6 sa hovorí o súde nad Babylonom: „Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne." Dvojnásobný podiel tu naznačuje ťažký súd. Za týmto výrazom sa stále skrýva myšlienka „veľkej sumy".

Keďže Mojžišov zákon stanovil dvojnásobný podiel pre prvorodených synov, tento pojem sa v dejinách používal na označenie hojného Božieho požehnania. Ježiš Kristus je nazývaný „prvorodený všetkého tvorstva" (Kolosanom 1:15), čo je titul, ktorý poukazuje na jeho postavenie ako požehnaného a právoplatného dediča všetkého.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že dostávame dvojnásobný podiel?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries