Majú domáci miláčikovia / zvieratá svoje nebo? Majú domáci miláčikovia / zvieratá dušu?Otázka: Majú domáci miláčikovia / zvieratá svoje nebo? Majú domáci miláčikovia / zvieratá dušu?

Odpoveď:
Biblia nemá žiadne konkrétne učenie o tom, či domáci miláčikovia / zvieratá majú “dušu” alebo či pôjdu po smrti do neba. Avšak z niektorých všeobecných biblických princípov môžeme vniesť svetlo aj do tejto záležitosti. Boh vdýchol dych života do človeka (Genesis 2:7), a do zvierat (Genesis 1:30; 6:17; 7:15,22). Primárny rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami je, že človek je stvorený na obraz Boží, na Jeho podobu (Genesis 1:26-27). Zvieratá neboli stvorené na obraz Boží, aby sa Mu podobali. Byť stvorený na obraz Boží, byť Mu podobný znamená, že podobne ako Boh, aj človek má duchovný rozmer, myseľ, cítenie a vôľu - a – istý aspekt bytia, ktorý pokračuje aj po smrti. Ak domáci miláčikovia / zvieratá majú “dušu” alebo nemateriálny aspekt, je inej a iste nižšej “kvality”." Tento rozdiel pravdepodobne znamená, že domáci miláčikovia / zvieratá a ich “duša” nemá pokračovanie po smrti.

Ďalším faktorom na zváženie v súvislosti s touto s touto témou je, že Boh stvoril zvieratá v rámci procesu stvorenia podľa Genesis. Boh stvoril zvieratá a povedal, že to bolo dobré (Genesis 1:25). Teda niet dôvodu, prečo by na novej zemi nemali byť aj zvieratá (Zjavenie 21:1). Zvieratá budú určite existovať počas tisícročného kráľovstva (Izaiáš 11:6; 65:25). Je nemožné s úplnou istotou povedať, či medzi týmito zvieratami budú aj domáci miláčikovia, ktorých sme mali tu na zemi. Vieme, že Boh je spravodlivý, a keď prídeme do neba, ocitneme sa v dokonalej harmónii s Jeho rozhodnutím v tejto otázke, akékoľvek už bude.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMajú domáci miláčikovia / zvieratá svoje nebo? Majú domáci miláčikovia / zvieratá dušu?