settings icon
share icon
Otázka

Kto bol prvý Žid?

Odpoveď


V Biblii sa slovo Žid vyskytuje až v 2. knihe kráľov 16:6 (Rohaček) a v 2. kráľov 25:25 vo väčšine ostatných prekladov Biblie. V týchto prípadoch by sa hebrejské slovo pravdepodobne lepšie preložilo ako „muži z Júdu". Slovo Žid sa oveľa častejšie vyskytuje v knihách Ezdráš, Nehemiáš a Ester. Použitie slova Žid v týchto knihách pomáha vysvetliť pôvod tohto slova a dôvody, prečo sa používalo.

Odpoveď na otázku „Kto bol prvým Židom?" závisí od toho, čo sa presne myslí pod slovom Žid. Pôvodne bol Bohom vyvolený národ známy ako Hebreji. Neskôr, keď sa usadili v zasľúbenej krajine a vytvorili národ, boli známi ako Izraeliti. Výraz „Žid" sa začal používať až po tom, ako bolo desať severných kmeňov vyhnaných do Asýrie a Júda do Babylonu. V neskorších fázach zajatia (Ester) a v prvých fázach návratu do izraelskej krajiny (Ezdráš a Nehemiáš) dominoval kmeň Júda. Slovo Žid vzniklo ako skratka slova Júda. Slovo Žid sa však používalo ako deskriptor nielen pre kmeň Júda. Dominancia kmeňa Júda pri návrate do zasľúbenej zeme viedla k tomu, že všetci Izraeliti, ľudia zo všetkých 12 kmeňov, boli označovaní ako „Židia".

Kto bol teda prvý Žid? Ak pod pojmom „Žid" rozumieme „Hebrej", tak prvým Židom bol Abrahám. Ak pod pojmom „Žid" rozumieme „z kmeňa Júdu", prvým Židom bol Júda. Ak pod pojmom „Žid" rozumieme „prvú osobu v Biblii, o ktorej sa hovorí ako o Židovi", tak prvými Židmi boli bezmenní Židia v 2. knihe kráľov v kapitolách 16 - 25. Vo všeobecnosti dnes ľudia používajú výraz Žid na označenie „osoby, ktorá patrí k vyvolenému izraelskému národu". Vzhľadom na to by sa Abrahám mal považovať za prvého Žida.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bol prvý Žid?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries