settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o orlovi?

Odpoveď


Orly vždy symbolizovali slobodu, silu a moc. Považujú sa za kráľov neba a viaceré staroveké kultúry vrátane Ríma ich prijali za symbol vodcovstva a nesmrteľnosti tejto krajiny. Spojené štáty vyhlásili orla skalného za svojho národného vtáka v roku 1792, a to vďaka jeho dlhej životnosti a majestátnej prítomnosti.

Prvá zmienka o orlovi sa nachádza v 3. Mojžišovej 11:13. Orly spolu so supmi a inými nečistými vtákmi boli pre Izraelitov zakázané ako potrava. Boh dal novovzniknutému izraelskému národu stravovacie zákony, aby mu pomohol odlíšiť sa od okolitých pohanských národov. Stravovacie predpisy boli dané aj zo zdravotných dôvodov ako súčasť Božieho prísľubu: „nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov" (2. Mojžišova 15:26). Orly sú dravé vtáky, ktoré sa niekedy správajú ako mrchožrúti a živia sa mŕtvym mäsom ako supy. Orly mohli prenášať choroby škodlivé pre ľudí; Boh chránil Izrael v čase obmedzených liekov a nedostatočných sterilizačných postupov.

Ďalšia zmienka o orlovi je v 5. Mojžišovej 32:11 ako súčasť piesne, ktorú Boh prikázal Mojžišovi, aby naučil Izraelitov (5. Mojžišova 31:19). V tejto piesni Boh prirovnáva svoju starostlivosť o svoj ľud k starostlivosti matky orlice, ktorá rozprestiera krídla, aby zakryla svoje mláďatá a odniesla ich pred nebezpečenstvom (porov. 2. Mojžišova 19:4).

V celom Písme orly predstavujú Božie dielo, ako napríklad v Prísloviach 30:19, kde sa hovorí, že „cesta orla na nebi" je príkladom Božieho zázračného stvorenia. Ďalším príkladom je Jób 39:27. Orly však symbolizujú aj moc. Boh často používal obraz orla pri vydávaní varovaní Izraelu a iným národom, ktoré robili zlo (napr. Abdiš 1:4; Jeremiáš 49:22). Vybral si vtáka, ktorého považovali za mocného a nezastaviteľného, aby demonštroval svoju zvrchovanú kontrolu nad všetkým.

Izaiáš 40:31 je najznámejší biblický odkaz na orly: „Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa". Tento verš je záverom kapitoly, ktorá podrobne opisuje Božiu veľkosť. Pripomína čitateľovi, že aj tí najsilnejší z ľudí môžu zakopnúť a padnúť, ale tí, ktorí dôverujú Pánovi, majú silu, ktorú tento svet nemôže ponúknuť. Keď vidíme orla v lete, ako sa vznáša na neviditeľných vzdušných prúdoch, môžeme si pripomenúť, že Stvoriteľ, ktorý dodáva orlovi silu, posilní aj tých, ktorí vzývajú jeho meno (Žalm 50:15; Izaiáš 55:6-7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o orlovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries