settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom?

Odpoveď


Osobný vzťah s Bohom začína vtedy, keď pochopíme, že ho potrebujeme, priznáme že sme hriešny a vo viere príjmene Ježiša Krista ako Spasiteľa. Boh, náš Nebeský Otec vždy túžil mať osobný vzťah s nami. Skôr ako čo Adam zhrešil v Edenskej záhrade (1. Mojžišova 3), mal aj on aj Eva osobný vzťah s Bohom. Prechádzali sa s nim a rozprávali sa s nim. Ale skrze hriech sme sa oddelili od neho.

To čo mnoho ľudí nevie, alebo nerozmýšľa o tom je to, že Ježiš nám dal ten najvzácnejší dar – možnosť aby sme strávili večnosť s Bohom, ak mu veríme. „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“ (Rimanom 6:23). Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista aby vzal na seba naše hriechy, aby bol zabitý a potom aby vstal z mŕtvych a tak zvíťazil nad smrťou. „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha].“ (Rimanom 8:1). Ak príjmeme tento dar, tak môžeme mať osobný vzťah s Bohom.

Mať osobný vzťah s Bohom znamená zapojiť ho do nášho každodenného života. Mali by sme sa modliť, čítať si Jeho slovo, a meditovať nad veršami s cieľom aby sme ich lepšie poznali. Mali by sme sa modliť za múdrosť (Jakub 1:5), ktorá je niečo najvzácnejšie čo môžeme mať. Mali by sme mu hovoriť naše prosby v Ježišovom mene (Ján 15:16). Ježiš je ten, ktorý nás tak miloval, že dal svoj život za nás (Rimanom 5:8) a On je ten, ktorý nám umožnil prístup k Bohu.

Duch Svätý nám je daný ako Radca. „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ (Ján 14:15-17). Ježiš toto povedal skôr ako zomrel. Po Jeho smrti Duch Svätý je tu prítomný pre každého ktorý príjme Ježiša. On je ten, ktorý žije v srdciach veriacích ľudí a nikdy neodchádza. On nám radí, učí nás pravdu a mení naše srdcia. Bez Ducha Svätého by sme nemali silu ani schopnosť sa boriť proti zlu a pokušeniam. Ale preto že ho máme a dovoľujeme mu aby nás viedol tak prinášame ovocie: lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť, dobrotu, vieru, krotkosť a zdržanlivosť (Galaťanom 5:22-23).

Tento osobný vzťah s Bohom nie je tak ťažko najsť, ako by sa nám možno zdalo a neexistuje nejaký mysteriózny vzorec pre to. Vo chvýli keď sa staneme dieťaťom Božim dostávame Ducha Svätého a On začína pracovať v našich srdciach. Mali by sme sa modliť neprestajne, čítať si Bibliu a pripojiť sa spoločenstvu veriacich; všetko toto nám pomôže duchovne vzrastať a rozvíjať sa. Viera v Boha nám pomôže v každom dni. Ikeď možno nebudeme vidieť zmeny okamžite, budeme ich vidieť po určitom čase a samým tým budeme aj viacej dôverovať Bohu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries