settings icon
share icon
Otázka

Dovoľuje Biblia otroctvo?

Odpoveď


Ľudia sa dnes zväčša pozerajú na otroctvo ako na niečo, čo sa týka minulosti. No odhaduje sa, že je dnes cez 12 miliónov ľudí na svete, ktorí sa nachádzajú v otroctve: nútené práce, obchod so sexom, zdedený majetok, atď. Ako tí, ktorí boli vykúpení z otroctva hriechu, by mali byť nasledovníci Ježiša Krista tými prvými, ktorých cieľom by malo byť ukončenie otroctva v dnešnom svete. No vzniká otázka, že prečo Biblia nehovorí priamo proti otroctvu? Prečo sa v skutočnosti zdá, že Biblia podporuje ľudské otroctvo?

Biblia nikde neodsudzuje praktizovanie otroctvo. Dáva inštrukcie na to, ako by sme sa mali ku otrokom správať (Deuteronomium 15:12-15; Efezským 6:9; Kolosenským 4:1), no vôbec otroctvo nezakazuje. Mnohí toto vnímajú tak, že Biblia dovoľuje všetky formy otroctva. No títo ľudia často nerozumejú tomu, že otroctvo v časoch Biblie bolo omnoho iné ako je to, ktoré sa dialo v niekoľkých posledných storočiach v mnohých častiach sveta. Otroctvo v Biblii nebolo založené exkluzívne na rase. Ľudia neboli otrokmi kvôli svojej národnosti, alebo kvôli farbe pleti. V časoch Biblie bolo otroctvo skôr otázkou sociálneho postavenia. Ľudia sa predali do otroctva, keď neboli schopní zaplatiť svoje dlhy, alebo keď sa nedokázali postarať o svoje rodiny. V Novozákonnej dobe boli niekedy doktori, právnici a dokonca aj politici niekoho otrokom. Niektorí ľudia sa dokonca rozhodli pre otroctvo, pretože vedeli, že sa o nich ich pán postará.

Otroctvo z niekoľkých minulých storočí bolo priam založené na farbe pleti. V Spojených Štátoch bolo mnoho čiernych ľudí považovaných za otrokov kvôli svojmu pôvodu; mnoho otrokárov skutočne verilo tomu, že čierny ľudia boli podradení ostatným ľuďom. Biblia rozhodne odsudzuje otroctvo, ktoré je založené na rase. Môžeme to vidieť napríklad v otroctve, ktoré zažívali Židia, keď boli v Egypte. Židia boli otrokmi nie preto, lebo by si to vybrali, ale preto, lebo boli Židmi (Exodus 13:14). Ranami, ktorými Boh udrel na Egypt chcel Boh ukázať, aký je Jeho názor na rasové otroctvo (Exodus 7-11). Takže áno, Biblia odsudzuje niektoré formy otroctva. No zároveň sa zdá, že Biblia dovoľuje existovať niektorým iným formám. Ale podstatnou vecou je to, že otroctvo, ktoré Biblia dovoľuje nemá v žiadnom prípade nič spoločné s rasovým otroctvom, ktoré zachvátilo svet v minulých storočiach.

Naviac, aj Starý zákon aj Nový zákon odsudzujú praktizovanie „kradnutia ľudí“, ktoré nastalo v Afrike v 19. storočí. Lovci otrokov zhromaždili Afričanov a potom ich predali predavačom otrokov, ktorých ich zobrali do Nového Sveta, aby tam pracovali na plantážach a farmách. Táto forma otroctva je Bohu odpudzujúca. V skutočnosti, trestom za takýto zločin je podľa Mojžišovho Zákona trest smrti: „Kto ukradne človeka - predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti.“ Podobne hovorí aj Nový zákon, keď sú predavači otrokov v zozname medzi tými, ktorí sú „bezbožníci a hriešnici“ a sú v tej istej kategórii, ako sú tí, čo vraždia svojich otcov alebo matky, vrahovia, smilníci, muži súložiaci s mužmi, klamári a krivoprísažníci (1 Timoteovi 1:8-10).

Ďalšou podstatnou vecou je to, že zámerom Biblie je poukázať na spásu, nie reformovať spoločnosť. Biblia často pristupuje k veciam z vnútra. Ak nejaká osoba zažije lásku, milosrdenstvo a milosť Boha tým, že prijme Jeho spásu, tak Boh premení jej dušu a zmení spôsob jej zmýšľania a žitia. Osoba, ktorá zažila Boží dar spásy a slobody z otroctva hriechu si nakoniec uvedomí, že zotročovať inú osobu nie je správne. Osoba, ktorá skutočne zažila Božiu milosť začne preukazovať milosť voči iným. Taký by bol recept Biblie na ukončenie otroctva.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Dovoľuje Biblia otroctvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries