settings icon
share icon
Otázka

Čo je to nomád/kočovník?

Odpoveď


Nomád je príslušník národa alebo kmeňa, ktorý nemá stále bydlisko, ale putuje z miesta na miesto v rámci daného územia, pričom so sebou prenáša všetok svoj majetok vrátane domov. Nomádske národy sa zvyčajne pohybujú sezónne, podľa ponuky potravín alebo podľa potreby pastvy svojich stád. Z tohto dôvodu sú zvyčajne skôr lovcami a zberačmi než poľnohospodármi, ktorí obrábajú polia, vinice a sady.

Čoskoro po Adamovi a Eve sa ľudia rýchlo usadili v mestách. V 1. Mojžišova 4:17 Kain začal stavať mesto pre svoj rod. Noe sa rýchlo po potope usadil a vysadil vinicu, čo naznačuje, že nebol kočovník (1. Mojžišova 9:20). V 1. Mojžišovej 11. kapitole si ľudia na zemi postavili vežu a mesto.

Abrahám je prvou osobou v Písme, ktorá sa zdá byť výslovne označená ako osoba žijúca kočovným spôsobom života. Sťahoval sa z miesta na miesto v krajine, ktorá mu nepatrila, a žil v stanoch. Boh prisľúbil, že dá túto krajinu jeho potomkom, ale v tom čase bol Abrahám ešte len návštevníkom, ktorý nevlastnil žiadny majetok. Nakoniec musel Abrahám kúpiť pozemok pre hrob svojej manželky (1. Mojžišova 23:4).

Keď izraelský ľud opustil Egypt, 40 rokov putoval po púšti a žil ako kočovníci. Dokonca aj stánok bol mobilný, takže ho mohli presúvať z miesta na miesto. Keď však bol Kanaán konečne dobytý, ľud sa rýchlo usadil v mestách a tí, ktorí nežili v mestách, stále vlastnili pôdu s jasnými hranicami.

Niektoré skupiny ľudí v Biblii mali nomádske sklony, vrátane Madiánčanov (Habakuk 3,:) a Rechabitov (Jeremiáš 35:8-10). Hoci niektoré drsnejšie prostredia, ako sú púšte, si zrejme vyžadujú kočovný spôsob života (a mnohí kočovníci stále žijú v púšťach Blízkeho východu), väčšina ľudí zrejme uprednostňuje usadenie sa v stálych domoch.

Kresťania nie sú v Písme nikdy výslovne nazývaní kočovníkmi, ale sme varovaní, že tento svet nie je naším pravým domovom - sme cudzinci a prišelci na tejto zemi (Hebrejom 11:13), pričom naše pravé občianstvo je v Božom kráľovstve. Nomádi sa neusadzujú ani neinvestujú do „trvalých" stavieb, pretože vedia, že sa čoskoro budú sťahovať. Mnohé ťažkosti, ktorým kresťania čelia, sú dôsledkom toho, že zabúdame, kde je naše skutočné občianstvo, a príliš sa upíname na pohodlie tohto sveta. Mali by sme byť ako patriarchovia, ktorí žili „v prisľúbenej zemi ako v cudzej", a pritom sa tešiť na „mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh" (Hebrejom 11:9-10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to nomád/kočovník?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries