settings icon
share icon
Otázka

Mali by kresťania počúvať sekulárnu hudbu?

Odpoveď


Mnoho kresťanou sa trápi s touto otázkou. Mnohí sekulárni hudobníci sú talentovaní. Sekulárna hudba môže byť zaujímavá. Mnohé sekulárne piesne maju chytľavé melódie, múdre vety a pozitívne odkazi. V odpovedi na otázku či treba alebo netreba počúvať sekulárnu hudbu musíme dbať na tri veci: 1). Účel hudby; 2). Štýl hudby; 3). Obsah textu.

1). Účel hudby. Je hudba stvorená iba pre oslavovanie, alebo jej Boh dal aj iný účel; aby bola pre upokojenie a/alebo pre zábavu? Najznámejší hudobník v Biblii, kráľ Dávid používal hudbu pre oslavovanie Boha (Žalm 4:1; 6:1; 54; 55; 61:1; 67:1; 76:1). Ale keď kráľ Saúl bol trápený zlými duchmi tak volal Dávida aby mu hral na harfe a tak upokojil jeho dušu (1. Samuelova 16:14-23). Židia používali hudobné nástroje aby upozornili na nebezpečie (Nehemiáš 4:20) a aby prekvapili nepriateľa (Sudcov 7:16-22). V Novom zákone apoštol Pavel prikazuje kresťanom aby sa posmeľovali jeden druhého hudbou: „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ (Efezanom 5:19). Takže ikeď sa zdá, že primárny účel hudbi je oslavovanie, predsa Biblia dovoľuje, aby sa hudba používala i na iné účeli.

2). Štýl hudby. Žiaľ téma o hudobnom štýle môže byť rozvratná medzi kresťanmi. Existuju kresťania ktorí pevne žiadaju aby sa nepoužíval ani jeden hudobný nástroj. Existuju kresťania ktorí túžia po „starých verných“ piesňach. Ďalej existuju kresťania ktorí chcu viacej modernejšiu hudbu. Ďalej máme kresťanov ktorí hovoria, že najlepšie oslavy sú na „rokových koncertoch“. Namiesto toho, aby kresťania identifikovali tieto rozdieli ako svoj osobný štýl a kulturologický rozdiel, niektorí kresťania hovoria o svojom obľúbenom hudobnom štýle ako o jedinom „biblickom“ štýle a o ostatných hovoria, že sú nesväté, alebo až satanistické.

Biblia nikde nehovorí o hociakom hudobnom štýle. Ani nikde nehovorí o tom, že nejaký hudobný nástroj je bezbožný. Biblia napočituje rôzne strunové a dychové nástroje. Ikeď biblia konkrétne nespomína bubon, predsa spomína perkusie (Žalm 68:25; Ezderáš 3:10). A skoro všetky formy modernej hudby sú variácie a/alebo kombinácie týchto nástrojov, hrané rôznym tempom a ritmom. Neexistuje ani jedna biblická podstata ktorou by sa mohlo povedať, že určitý si štýl je bezbožný, alebo že nie je podľa Božej vôle.

3). Obsah textu. Kedže ani účel hudby ani štýl hudby nemôže rozhodnúť či by kresťan mal počúvať určitú si hudbu, musíme vziať do ohľadu obsah slov, alebo textu piesní. Ikeď nehovorí konkrétne o hudbe, predsa odiel z Filipanom 4:8 je dobrá smernica pre text piesní: „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ Ak by sme mali rozmýšľať o týchto veciach, tak toto sú veci ktoré by mali byť v našej mysli keď počúvame určitú si pieseň. Môže text sekulárnej piesni byť pravdivý, pokorný, spravodlivý, čestný, čistý, ľúbezný, príjemný a chválitebný? Ak áno, tak neexistuje žiadny problém aby kresťan počúval takú pieseň.

Ale predsa veľké množstvo sekulárnej hudby nespĺňa štandard z Filipanom 4:8. Častokrát sekulárna hudba hovorí o nemravnosti, násilí a znehodnocuje čistotu a integritu. Ak pieseň zveličuje to čo sa protiví Bohu, tak by to kresťan nemal počúvať. Z druhej strany existuju mnohé piesne ktoré nespomínaju Boha a presa hovoria o veciach ako čo sú poctivosť, čistota a integrita. Ak pieseň hovorí o čistote manželstva a/alebo lásky – ikeď nespomína Boha alebo Bibliu – môže sa počúvať a mať pôžitok z toho.

Všetko čo vplýva na našu myseľ skôr alebo neskôr bude vplývať na naše slová a naše skutky. Práve toto je v texte Filipanom 4:8 a Kolosanom 3:2,5: aby sme si usmerňovali našu myseľ. 2. Korinťanom 10:5 hovorí: „a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“ Písmo nám presne hovorí akú hudbu by sme mali počúvali a akú nie.

Je zrejmé, že najlepšia hudba je tá ktorá vyvyšuje Boha. A talentovaný kresťanský hudobníci pracujú v každom hudobnom žánre: od klasického roku, repu a regeho. Neexistuje žiadny problém v hociktorom hudobnom štýle. Text je ten ktorý určuje či je niečo „prijateľné“ pre kresťana, alebo nie. Ak vás niečo navádza aby ste rozmýšľali, alebo urobili niečo čo nevyvyšuje Boha, tak sa toho stráňte.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mali by kresťania počúvať sekulárnu hudbu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries