settings icon
share icon
Otázka

Kto boli cirkevný otcovia?

Odpoveď


Prvých kresťanských otcov môžeme rozdeliť do troch základných kategórií: apoštolský otcovia; pred – Nicejský otcovia; post – Nicejský otcovia. Apoštolský otcovia boli Klement rímsky, ktorý bol moderný apoštol a ktoreho učili apoštolovia a samým tým aj prenášal ich učenie a tradíciu. Linos, ktorý sa spomína v 2. Timoteovi 4:21 sa stal biskupom v Ríme po Petrovej smrti a Klement prevzal tú ulohu od Linosa. Taže obaja (Linos a Klement) sú považovaní ako apoštolský otcovia. Ale neexistuje ani jeden zverejnený zápis o Linosovi, kým zápisi o Klementovy sú zachované. Do počiatku druhého storočia apoštolovia pomreli, okrem tých čo mohli byť Jánoví učeníci ako čo bol Polykarp. Dejepis hovorí, že Ján zomrel v roku 98 A.D. pri Efeze.

Pred – Nicejský otcovia sú tí, ktorí prišli posle apoštolov, a boli aktívny pred nicejskou radou v roku 325 A.D. To sú Irenus, Ignácius a Justín: pred – nicejský otcovia.

Post – Nicejský otcovia sú tí, ktorí prišli po nicejskej rade v roku 325 A.D. To sú Augustín, biskup z Hipa ktorý je častokrát nazývaní i ako otec [rimokatolíckej] Cirkvy skrze jeho cirkevné doktríny; Krisostom (zlatoústy – skrz jeho hovorníctva); Eusebius ktorý písal dejiny cirkvy od Ježišovho narodenia do roku 324 (rok pred nicejskou radou). Je zahrnutý medzi post – nicejských otcov, lebo tieto dejiny písal iba po nicejskej rade. Ostatní sú Jerom ktorý preložil grécky Nový zákon od latinčiny (Vulgata), Ambroz ktorý je zodpovedný pre Konštantínovo obrátenie sa na kresťanstvo.

Takže v čo verili kresťanský otcovia? Apoštolský otcovia sa trápili o to, aby sa evanjelium zvestovalo presne tak ako čo ho oni zvestovali. Neboli obťažený teologickou doktrinou, lebo to evanjelium ktoré počuli, bolo dostatočné pre nich. Apoštolský otcovia boli rovnako horlivý ako sami apoštolovia vo vykoreňovaní hociakeho chybneho učenia v rannej cirkvy. Pravovernosť evanjelia bola ochránená skrze toho, že chceli zostať verní tomu, čo sa naučili od apoštolov.

Pred – nicejský otcovia tiež chceli zostať verní evanjeliu, ale mali dodatočné starosti. Objavilo sa niekoľko falošných zápisov ktoré hovorili o sebe, že maju rovnakú váhu ako Pavlove, Petrove a Lukášove listy. Bolo jasné, ktorý bol cieľ týchto falošných zápisov. Ak by telo Kristovo prijalo falošný dokument, tak by sa chybné učenie vtiahlo do cirkvy. Takže pred – nicejský otcovia trávili mnoho času v obrane evanjelia od falošného učenia a toto viedlo do formovania cirkevnej doktriny.

Post – nicejský otcovia pokračovali v obrane evanjelia od rôznych heretizmov a to šlo až do tej miery, že sa viacej zaoberali metódami ako obrániť evanjelium od samého evanjelia. Takže samim tym sa začali vzdiaľovať od pravovernosti ktorá bola základná vlastnosť apoštolov. Toto bola doba nekonečných teologických diskusií na témi ako čo je „koľko anjelov môže tancovať na špendlíku.“

Prvý cirkevný otcovia sú nám príkladom, ako treba nasledovať Krista a ako brániť evanjelium. Ani jeden z nich nebol prefektný, ako ani jeden z nás nie je perfektný. Dnes niektorí kresťania považuju, že to v čo verili prvý cirkevný otcovia je mýlne. Je to niečo, čo sa neskôr rozvilo do rimokatolíckej cirkvy a má korene v post – nicejských otcoch. Ikeď sa môžeme mnoho toho naučiť cez zápisi ktoré zanechali prvý cirkevný otcovia, prdesa naša viera musí byť založená na tom, čo hovorí Slovo Božie a nie to čo hovoria kresťanský vodcovia. Jedine Božie Slovo je bezpochybné vodítko pre vieru.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli cirkevný otcovia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries