settings icon
share icon
Otázka

Čo je to zvolanie?

Odpoveď


Zvolanie je zvolané zhromaždenie. Zvolania, ktoré prikazuje Mojžišov zákon, sa konali v osobitné náboženské dni, ktoré si vyžadovali zhromaždenie Božieho ľudu. Niektoré preklady nazývajú zvolania v Zákone „bohoslužobné zhromaždenie".

Niektoré príklady zvolaní v Biblii sú: sobota (3. Mojžišova 23:2-3); Letnice (3. Mojžišova 23:21); Pascha (2. Mojžišova 12:16; 3. Mojžišova 23:7); a sviatky týždňov, stánkov a trúbenia (4. Mojžišova 28:26; 29:1; 3. Mojžišova 23:35-36; 23:24). Sviatok Nekvasených chlebov vyžadoval dve sväté zhromaždenia, jedno v prvý deň a druhé v siedmy deň (2. Mojžišova 34:18). Desiaty deň siedmeho mesiaca bol každoročne Dňom zmierenia; Izrael mal prikázané postiť sa v tento deň a zhromaždiť sa pri stánku alebo v chráme. Nazývalo sa to „bohoslužobné zhromaždenie" (3. Mojžišova 23:27; 4. Mojžišova 29:7).

Dnes sa slovo zhromaždenie v náboženskom kontexte často spája so zhromaždením synody, rady, ktorá sa schádza s cieľom rozhodnúť o doktrínach alebo o uplatňovaní doktrín v rámci organizácie. Zvolanie môže byť dôležité cirkevné stretnutie, akademické stretnutie vedené univerzitou, stretnutie absolventov na vysokej škole, stretnutie riadiacich úradníkov s cieľom obsadiť rektorský alebo iný vysoký post alebo jednoducho slávnostná promócia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to zvolanie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries