settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Chetiti?

Odpoveď


V rámci svetových dejín je chetitský národ pomerne neznámy, ale v dejinách Starého zákona zohral dôležitú úlohu a odvtedy pomáha overovať presnosť Biblie. Dlhé roky archeológovia a historici o Chetitoch nič nevedeli a kritici Biblie považovali Chetitov za dôkaz „mytológie" obsiahnutej v Biblii. Kritici usudzovali, že keďže nemajú žiadne archeologické dôkazy o chetitskej civilizácii, nikdy nemusela existovať a Biblia sa musí mýliť. Mnohé archeologické objavy, ktoré sa začali v roku 1876, však odvtedy dokázali, že Chetiti boli v 15. a 16. storočí pred Kr. mocným národom.

Chetiti sa v Biblii spomínajú viac ako 50-krát. Pochádzali z Chéta, syna Kanaánovho (a pravnuka Noemovho, 1. Mojžišova 10:15). Ovládali oblasť Sýrie a východného Turecka a bojovali s Egyptom a Babylonom o územie. Babylonské a asýrske záznamy označujú Sýriu a Palestínu ako „Hatti-land" a Jozue 1:4 zahŕňa ich územie ako veľkú časť zasľúbenej zeme pre Izrael. Abrahám sa s Chetitmi dobre poznal a v 1. Mojžišovej 23 od nich kúpil pohrebnú jaskyňu pre Sáru. Ezau si bral manželky spomedzi Chetitov (1. Mojžišova 26:34) a Chetita Uriáš bol jedným z Dávidových udatných mužov (2. Samuelova 11:3). Chetiti sa spomínajú počas celých rokov kráľovstva a dokonca aj po návrate Židov zo zajatia (Ezdráš 9:1). Predpokladá sa, že Chetiti boli nakoniec pohltení okolitými kultúrami a stratili svoju osobitnú identitu.

Náboženstvo Chetitov bolo pluralitným uctievaním prírody. Verili v rôznych bohov nad živlami zeme, oblohy, počasia atď. a títo bohovia boli často uvádzaní ako svedkovia v zmluvách a prísahách. Tak ako vo väčšine iných pohanských spoločností viedlo toto uctievanie prírody k opovrhnutiahodným praktikám, ktoré na nich privolávali hnev pravého Boha. Keď Boh odovzdal Kanaán Izraelitom, jedným z uvedených dôvodov na zničenie obyvateľov bolo odstránenie pohanských praktík, ktoré by uväznili Boží ľud (2. Mojžišova 23:28-33). Boh nechcel, aby jeho ľud nasledoval modloslužbu Chetitov.

Opisy pozemkových transakcií a osobných zmlúv zaznamenané v 1. Mojžišovej sa veľmi podobajú chetitským záznamom, ktoré objavili archeológovia. Kráľ Telepín bol najväčším chetitským zákonodarcom a jeho zákonníky sa nápadne podobajú na poradie a usporiadanie Mojžišovho zákona, hoci ich predmet je odlišný. Objavy týkajúce sa chetitského kráľovstva boli veľkou podporou pre podrobnosti zaznamenané v Biblii.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Chetiti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries