settings icon
share icon
Otázka

Čo je dvanásť kmeňov Izraela?

Odpoveď


Dvanásť izraelských kmeňov pochádza z dvanástich synov Izraela. „Izrael je meno, ktoré dal Boh Jákobovi (1. Možišova 32:28). Jeho dvanásti synovia sú: Ruben, Šimeón, Lévi, Júda, Dan, Neftali, Gád, Ašer, Isachar, Zabulon, Jozef a Benjamín (1. Možišova 35:23-26; 2. Možišova 1:1-4; 1. kniha kroní 2:1-2). Keď kmene zdedili zasľúbenú zem, Léviho potomkovia nedostali územie pre seba (Jozua 13:14). Namiesto toho sa stali kňazmi a mali niekoľko miest roztrúsených po celom Izraeli. Jozefov kmeň bol rozdelený na dve časti - Jakub adoptoval dvoch Jozefových synov, Efraima a Manassesa, čím Jozefovi v podstate dal dvojitý podiel za jeho vernosť pri záchrane rodiny pred hladom (1. Možišova 47:11-12). To znamená, že kmene, ktoré dostali územie v zasľúbenej krajine, boli Rúben, Simeon, Júda, Dan, Neftali, Gad, Ašer, Isachar, Zabulon, Benjamín, Efraim a Manasses. Na niektorých miestach Písma sa Efraimov kmeň označuje ako Jozefov kmeň (4. Možišova 1:32-33).

Po smrti kráľa Šalamúna sa Izrael rozdelil na dve kráľovstvá. Júda na juhu zahŕňal kmene Júdu a Benjamína. Ostatné kmene sa spojili a vytvorili Izraelské kráľovstvo na severe. V nasledujúcich rokoch mnohí Izraeliti zo severu emigrovali do Judska na juhu, aby utiekli pred odpadlíctvom vo svojej vlasti (pozri 2. kniha kroník 11:16; 15:9). Nakoniec Izrael zničili Asýrčania a väčšina Izraelitov bola buď zabitá, alebo deportovaná; Izraeliti, ktorí zostali, sa pravdepodobne integrovali s Judskom, ako to urobili mnohí verní pred nimi.

Ježiš pochádzal z Júdu, Pavol z Benjamína a Ján Krstiteľ bol levita, ale od diaspóry v roku 70 n. l. je určenie kmeňa moderného Žida trochu ťažšie. To však neznamená, že kmeňové rozdelenie je irelevantné. Počas súženia, keď väčšina sveta opustí Boha a bude nasledovať Antikrista, bude 144 000 Židov zapečatených Bohom. Tento počet zahŕňa 12 000 z každého kmeňa. Takže aj keď nevieme, kto je v ktorom kmeni, Boh má prehľad. Kmene sú opäť vymenované v Zjavenie 7:5-8, ale nie sú to tie isté kmene, ktoré dostali pôdu v Jozue. Je tam Manasses a Efraim (pod Jozefovým menom). Namiesto Dána je však zahrnutý Lévi. Nie je uvedené žiadne vysvetlenie, prečo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je dvanásť kmeňov Izraela?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries