settings icon
share icon
Otázka

Kto bol Baal?

Odpoveď


Baal bolo meno najvyššieho boha, ktorého uctievali v starovekom Kanaáne a Fenícii. Prax uctievania Baala prenikla do židovského náboženského života v čase sudcov (Kniha sudcov 3:7), rozšírila sa v Izraeli počas Achabovej vlády (1. kniha kráľov 16:31-33) a zasiahla aj Judsko (2. kniha kráľov 28:1-2). Slovo baal znamená „pán“; množné číslo je baalim. Vo všeobecnosti bol Baal bohom plodnosti, o ktorom sa verilo, že umožňuje zemi plodiť úrodu a ľuďom plodiť deti. V rôznych oblastiach sa Baal uctieval rôznymi spôsobmi a ukázalo sa, že Baal je veľmi prispôsobivý boh. V rôznych lokalitách sa zdôrazňoval ten či onen jeho atribút a vznikali špeciálne „denominácie“ baalizmu. Baal-Peór (4.Mojžišova 25:3) a Baal-Berít (Kniha sudcov 8:33) sú dva príklady takýchto lokalizovaných božstiev.

Podľa kanaánskej mytológie bol Baal synom Ela, hlavného boha, a Ašery, bohyne mora. Baal bol považovaný za najmocnejšieho zo všetkých bohov a zatienil Ela, ktorý bol považovaný za pomerne slabého a neúčinného. V rôznych bitkách Baal porazil Jamma, boha mora, a Mot, boha smrti a podsvetia. Baalovými sestrami/spolubratmi boli Aštoret, bohyňa plodnosti spojená s hviezdami, a Anat, bohyňa lásky a vojny. Kanaánci uctievali Baala ako boha slnka a boha búrky - zvyčajne sa zobrazuje s bleskom v ruke -, ktorý porážal nepriateľov a prinášal úrodu. Uctievali ho aj ako boha plodnosti, ktorý zabezpečoval deti. Uctievanie Baala bolo zakorenené v zmyselnosti a zahŕňalo rituálnu prostitúciu v chrámoch. Niekedy si upokojenie Baala vyžadovalo ľudskú obeť, zvyčajne prvorodeného syna toho, kto obetoval (Jeremiáš 19:5). Baalovi kňazi sa na svojho boha obracali v rituáloch divokej opustenosti, ktoré zahŕňali hlasné extatické výkriky a sebapoškodzovanie (1. kniha kráľov 18:28).

Pred vstupom Hebrejov do zasľúbenej zeme Pán Boh varoval pred uctievaním kanaánskych bohov (5. Mojžišova 6:14-15), ale Izrael sa aj tak obrátil k modloslužbe. Počas vlády Achaba a Jezabel, keď v Izraeli vrcholilo uctievanie Baala, sa Boh prostredníctvom svojho proroka Eliáša priamo postavil proti pohanstvu. Najprv Boh ukázal, že on, a nie Baal, ovláda dážď, keď zoslal sucho trvajúce tri a pol roka (1. kniha kráľov 17:1). Potom Eliáš vyzval na zúčtovanie na vrchu Karmel, aby raz a navždy dokázal, kto je pravý Boh. Celý deň 450 Baalových prorokov vyzývalo svojho boha, aby zoslal oheň z neba - pre boha spájaného s bleskami to bola iste ľahká úloha -, ale „O Baalovi však nikde ani chýru, ani slychu, ani náznaku.“ (1. kniha kráľov 18:29). Keď to Baalovi proroci vzdali, Eliáš sa pomodlil jednoduchú modlitbu a Boh okamžite odpovedal ohňom z neba. Dôkaz bol ohromujúci a ľud „Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával: ,Hospodin je Boh, Hospodin je Boh.‘“ (verš 39).

V Matúšovi 12:27 Ježiš nazýva satana „Belzebubom“, čím spája diabla s Baal-Zebubom, filištínskym božstvom (2. kniha kráľov 1:2). Starozákonní Baali neboli nič iné ako démoni, ktorí sa vydávali za bohov, a každé modloslužobníctvo je v konečnom dôsledku uctievaním diabla (1. Korinťanom 10:20).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bol Baal?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries