settings icon
share icon
Otázka

Kto bola Aštarta?

Odpoveď


Aštarta je meno feníckej bohyne, ktorú Písmo nazýva sidonskú bohyňu" (1. kniha kráľov 11:33) a je jedným z falošných bohov, ktorí odviedli kráľa Šalamúna od pravdy (1. kniha kráľov 11:5). Aštarta bola v iných kultúrach známa ako Ištar a Astarte („Hviezda"). O niekoľko storočí neskôr sa v niektorých gréckych provinciách kult Aštarty premenil na kult Afrodity.

Aštarta sa často spomína spolu s Baalom a obaja boli považovaní za manželov, ktorí sa navzájom dopĺňali (pozri Sudcov 2:13; 3:7; 10:6; 1 Samuelova 12:10). V skutočnosti sa slovné spojenie Baal a Aštarta mohlo používať ako všeobecné označenie pre všetkých pohanských bohov a bohyne v ich rôznych podobách.

V kanaánskej teológii sú Ašera a Aštarta úzko späté a ich mená majú spoločný pôvod. Podľa Medzinárodnej biblickej encyklopédie boli Ašera a Aštarta v Babylone jednou a tou istou bohyňou, ale „na Západe .... sa Ašéra a Aštarta začali od seba odlišovať, pričom Ašéra bola výlučne bohyňou plodnosti, zatiaľ čo Aštarta prešla na bohyňu mesiaca".

Niektorí bádatelia rozlišujú medzi Aštarta a Ašerou a tvrdia, že Aštarta je osobné meno bohyne, zatiaľ čo Ašera je meno jej obrazu. V takom prípade by sme to mohli chápať tak, že keď kráľ Joziáš „postínal ašery" (2. kniha kráľov 23:14), ničil výšiny, ktoré Šalamún urobil „pre Aštartu, príšeru Sidončanov" (verš 13). Ak je to správne, potom Ašéra je vyrezávaný stĺp alebo bezhlavý kmeň stromu postavený na počesť Aštarty.

Pán Boh prostredníctvom Mojžiša zakázal uctievať Aštartu a všetkých ostatných falošných bohov. Napriek jasným Božím pokynom bolo uctievanie Aštarty v Izraeli stálym problémom. Obdobie sudcov bolo sužované opakovanými výbuchmi uctievania Aštarty. Keď Šalamún skĺzol do modloslužby, jedným z pohanských božstiev, ktoré priniesol do kráľovstva, bola Aštarta (1. kniha kráľov 11:5): „Robil to, čo sa priečilo Hospodinovi,... [a] Hospodin sa rozhneval na Šalamúna" (verše 6, 9).

Aštarta a obrazy, ktoré si ľudia zhotovili na jej počesť, sú mŕtvi, falošní bohovia:

„Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk.

Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia,

majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú,

majú ruky, ale nehmatajú,

majú nohy, ale nechodia,

z hrdla hláska nevydajú." (Žalm 115:4-7).

Naopak „Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle" (Žalm 115:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bola Aštarta?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries