settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam slova hosanna na výsostiach?

Odpoveď


Fráza hosanna na výsostiach sa v Biblii objavuje len dvakrát, raz v Matúšovi a druhýkrát v Marekovi, počas Ježišovho triumfálneho vjazdu do Jeruzalema. Ľudia sa zhromaždili okolo brány a sledovali, ako Ježiš vchádza do mesta, oslavovali a volali: „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!" (Matúš 21,9). Marek 11,10 zaznamenáva, že zástup hovoril: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!"

Slovo hosanna pochádza z hebrejského slova, ktoré znamená „zachráň nás teraz" alebo „zachráň nás, prosíme". Prvé slovo Žalmu 118, 25 je howosiah-na, v preklade „Zachráň nás!" a použitie tohto slova zástupom pri triumfálnom vstupe bolo významné - najmä keď mávali palmovými ratolesťami (Žalm 118 sa spájal so sviatkom stánkov). Tým, že Židia hovorili „hosanna", keď Ježiš prechádzal bránami Jeruzalema, a odkazovali na Dávida a Dávidovo kráľovstvo, uznávali Ježiša za svojho Mesiáša. Židia dlho čakali na naplnenie Dávidovej zmluvy (2 Samuelova 7; 1 Kronická 17, 11 - 14; 2 Kronická 6, 16) a ich výkriky „hosanna na výsostiach" naznačovali nádej, že ich Mesiáš konečne prišiel, aby tu a tam nastolil Božie kráľovstvo (pozri Lukáš 19, 11).

Slovami „na výsostiach" zástup vzýval nebeské požehnanie a spásu, ktorú prinášal Mesiáš. Táto fráza je tiež ozvenou piesne anjelov z Lukáša 2, 14: „Sláva Bohu na výsostiach". Parafrázujúc výkriky zástupu: „Zachráň nás, náš Mesiáš, ktorý prichádza naplniť Božie poslanie! Zachráň nás, prosíme ťa, keď zaujmeš svoj právoplatný trón a rozšíriš na nás nebeskú spásu!"

Bohužiaľ, spása, ktorú si vtedy Jeruzalemčania želali, bola politická, nie duchovná. Zaujímali sa len o dočasné, svetské naplnenie mesiášskych proroctiev. Rozhodli sa nevidieť proroctvá, ktoré hovorili, že Mesiáš bude „mužom bolestí", ktorý bude niesť bolesti svojho ľudu a bude rozdrvený pre jeho hriechy. Jeho útlak a smrť boli jasne predpovedané v Izaiášovi 53. Áno, Ježiš bol Mesiáš, na ktorého čakali, a prijal ich výkriky „hosanna na výsostiach". Bol skutočne Imanuel, Boh s nami (Iz 7, 14). Ale politické víťazstvo a konečné naplnenie Dávidovej zmluvy musí počkať na druhý príchod (Sk 1,11; Zach 14,4; Mt 24,30; Tít 2,13). Skôr ako sa Ježiš mohol postarať o politické problémy svojho ľudu, musel sa postarať o problém hriechu.

Keď ľudia kričali „hosanna na výsostiach", netušili, čo to bude v skutočnosti znamenať. Ježiš prišiel spasiť (Lukáš 19,10), ale nie tak, ako si želali. „Bez preliatia krvi niet odpustenia" (Hebr 9, 22). Na ich volanie po spáse a požiadavku, aby prišla „hneď", odpovedal kríž. Boh poskytol duchovnú záchranu z otroctva hriechu, vykúpenú za veľkú cenu Pána Ježiša. Požehnané výsledky tejto záchrany však siahajú do večnosti a ďaleko prevyšujú všetky dočasné výhody, ktoré by sme mohli zažiť na tomto svete.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je význam slova hosanna na výsostiach?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries