settings icon
share icon
Otázka

Aká je definícia teokracie?

Odpoveď


Teokracia je forma vlády, ktorú vedie Boh alebo osoba či osoby, ktoré tvrdia, že vládnu na základe božskej autority. Slovo teokracia je zložené slovo, v ktorom sa používa theos (grécky výraz pre „Boha") a -kracia („vláda alebo moc"). Izraelský národ mal byť teokraciou, ale odmietol Božiu vládu nad sebou a Boh im namiesto toho dal ľudských kráľov (1. Samuelova 8:4-9). Boh si za prvého izraelského kráľa vybral Šaula, ktorého nahradil Dávid. Dávid vládol na základe Božej autority a napriek svojmu zlyhaniu a hriechu bol Bohom prijatý. Dávidovi bolo prisľúbené, že Boh po ňom ustanoví svoje „semeno" a že Dávidov dom bude upevnený naveky (2. Samuelova 7:12-16). Dávidovo semeno (alebo syn) sa vzťahuje na Mesiáša, ktorým je Pán Ježiš Kristus (Marek 10:47).

V priebehu dejín sme boli svedkami vzostupu a pádu viacerých takzvaných teokracií. Príkladom je Svätá ríša rímska, ktorá v stredoveku zahŕňala nemecky hovoriace národy a severné Taliansko. Svätá ríša rímska sa začala v roku 800 n. l. pápežskou korunováciou Karola Veľkého za cisára. Vládcovia Svätej ríše rímskej sa považovali za teokraciu, pretože moc vlády sa spájala s mocou rímskokatolíckej cirkvi.

Skutočná teokracia bude na zemi až po tisícročnej vláde Ježiša Krista. Počas tisícročia bude Dávidov syn vládnuť z Jeruzalema spravodlivým a spravodlivým spôsobom (Žalm 72:1-11; Izaiáš 11; Zjavenie 20:4-6). V tom čase „bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi" (Zjavenie 21:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je definícia teokracie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries