settings icon
share icon
Otázka

Je biblický výrok „nečinné ruky sú dielňou diabla"?

Odpoveď


Hoci sa tento výrok nenachádza doslovne v Biblii, „nečinné ruky sú dielňou diabla" má svoje korene v Písme. Apoštol Pavol poznamenáva, že tí, ktorí mrhajú svoj čas nečinnosťou alebo neproduktívnym spôsobom, sa ľahko nechajú zviesť do hriechu: „Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami" (2. Tesaloničanom 3:11). Tým, že títo ľudia nevyužívali svoj čas produktívne, boli v pokušení miešať sa do záležitostí iných ľudí a stáli v ceste ich pokroku. „Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že zaháľajú, ale aj klebetia, sú priveľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné" (1. Timotejovi 5:13). Títo záhaľčivci a zábudlivci mrhali časom, ktorý mohli využiť na pomoc iným. Ich nedostatok aktivity ich v podstate viedol k hriechu.

Nečinnosť nie je to isté ako odpočinok. Biblia odporúča ľuďom, aby odpočívali, a prestávky v práci sú dobré. Pod pojmom „nečinnosť" rozumieme „lenivosť" alebo „nič nerobenie, keď by si mal niečo robiť". Nečinnosť často pramení z toho, že nemáme na mysli konkrétny cieľ alebo zámer. Bez cieľa sa človek môže ľahko rozptýliť. Kniha Prísloví nás varuje, že nedbalá alebo nedbanlivá práca sa podobá zlomyseľnému ničeniu: „Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa." (Príslovia 18:9).

Žijeme v hriešnom svete a človek, ktorý nemá čo konkrétne robiť, bude vždy v pokušení urobiť niečo hriešne. Ak nemáme čo robiť, diabol si až príliš ochotne nájde veci, ktorými by zamestnal náš čas.

Pavol a jeho misionári boli pre cirkev príkladom usilovnosti. „Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. . . . ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás" (2. Tesaloničanom 3:7-8). Nečinnosť nebola súčasťou Pavlovho životného štýlu a my si ju nemôžeme dovoliť ani v našom živote.

Áno, „nečinné ruky sú dielňou diabla". Pán vedel, že sa musí venovať veciam svojho Otca (Lukáš 2:49), a tak by sme to mali robiť aj my. Ježiš nám povedal, aby sme sa modlili za „robotníkov", ktorí budú poslaní na pole žatvy, a nie za nečinných (Lukáš 10:2). Je potrebné vykonať prácu pre kráľovstvo a my sa nesmieme nechať rozptyľovať vecami tohto sveta.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je biblický výrok „nečinné ruky sú dielňou diabla"?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries