settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Anákovia?

Odpoveď


Anákovia boli hrozivou rasou obrovského, bojovného ľudu (5. Mojžišova 2:10, 21; 9:2), ktorý obýval územie južnej Palestíny v blízkosti Hebronu pred príchodom Izraelitov (Jozua 15:13). Pôvod Anákov sa odvodzuje od Anaka, syna Arba (Jozua 15:13; 21:11), ktorý bol v tom čase považovaný „najväčším človekom medzi Anákmi" (Jozua 14:15).

Meno „Anák" pravdepodobne znamená „dlhokrký", t. j. „vysoký". Hebreji ich považovali za potomkov Nefilim, mocnej rasy, ktorá ovládala svet pred potopou (1. Mojžišova 6:4; 4. Mojžišova 13:33). Keď sa dvanásť izraelských špehov vrátilo z prieskumu zasľúbenej zeme, podali desivú správu, že je tam „veľký a urastený ľud", ktorých označili za synov Anaka (5. Mojžišova 9:2). Izraeliti, ktorých sa zmocnil strach a ktorí sa domnievali, že sú len „kobylky a takí sme sa iste zdali aj im" (4. Mojžišova 13:33), sa vzbúrili proti Bohu (5. Mojžišova 1:26-28) a odmietli vstúpiť do krajiny, ktorú im Boh prisľúbil.

Mojžiš nabádal Izraelitov (5. Mojžišova 1:19), aby sa nebáli Anákov, ale oni odmietli dôverovať Božím zasľúbeniam (5. Mojžišova 1:32-33). V dôsledku toho sa Boh rozhneval (5. Mojžišova 1:34-39) a zakázal „zlému pokoleniu" vstúpiť do zasľúbenej zeme; jedinou výnimkou boli Jozue a Kaleb (5. Mojžišova 1:35-36). Kvôli strachu z Anákov a ich vzbure proti Bohu museli Izraeliti putovať ďalších 38 rokov po púšti.

Počas dobývania Kanaánu Jozue vyhnal Anákov z pahorkatiny a Káleb ich napokon úplne vyhnal z Hebronu. Malý zvyšok však našiel útočisko v mestách Gaza, Gát a Ašdod (Jozua 11:22). Mnohí biblisti predpokladajú, že potomkami Anákov boli filištínski obri, s ktorými sa stretol Dávid (2. Samuelova 21:15-22), vrátane Goliáša z Gatu (1. Samuelova 17:4-7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Anákovia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries