settings icon
share icon
Otázka

Čo je to plášť v Biblii?

Odpoveď


V Biblii sa síce vyskytujú rôzne významy slova plášť, ale hlavnou myšlienkou je, že ide o prikrývku, napríklad plášť alebo iný odev. Biblia používa slovo plášť v Jozue 7:21 a Hebrejom 1:12. V biblických časoch bol plášť zvyčajne veľký, voľne priliehajúci odev zo zvieracej kože, pravdepodobne ovčej. Spomína sa niekoľko ľudí, ktorí nosili plášť, vrátane Jóba (Jób 1:20) a Ezdráša (Ezdráš 9:5).

Proroci boli známi tým, že nosili plášte na znak svojho povolania od Boha (1. kniha kroník 19:13). Prorok Samuel nosil plášť (1. Samuelova 15:27). Prorok Eliáš „prehodil svoj plášť okolo [Elizea]" ako symbol toho, že Eliášova služba prechádza na Elizea. Prorocký plášť bol znakom jeho autority a zodpovednosti ako Bohom vyvoleného hovorcu (2. kniha kráľov 2:8). Elizeus nebol zmätený v tom, čo robí Eliáš; obliekanie plášťa jasne ukázalo jeho vyvolenie.

Niektorí teológovia považujú plášť za symbol Ducha Svätého. Napríklad v 2. knihe kráľov 2:14 Elizeus berie plášť, ktorý „spadol" z Eliáša, podobne ako Ježiš prijal Ducha, ktorý na neho „zostúpil" pri krste (Matúš 3:16). Počuteľný Boží hlas v Matúšovi 3:17 potvrdzuje Ježiša ako vyvoleného Božieho sluhu (porov. Izaiáš 42:1). Podobné „padanie" Ducha vidíme v Skutkoch 8:15-16 a Skutky 10:44. Až keď Elizeus prijme padajúci plášť, koná zázračné skutky (2. kniha kráľov 2:14,21,24). Duch Svätý je osoba, ktorá uschopňuje Boží ľud konať Božie dielo (Micheáš 3:8; Matúš 12:28; Efezanom 3:16).

Plášť slúžil na praktické udržiavanie tepla a ochranu ľudí pred nepriaznivými vplyvmi počasia. V prípade prorokov mal aj symbolický účel, pretože ukazoval, že sú zahalení Božou autoritou. Ako všetky obrazy v Starom zákone, aj plášť predstavuje viditeľné znázornenie novozákonného princípu. Plášť možno vnímať ako symbol pomazania Duchom Svätým, ktorého Boh tak milostivo dáva všetkým kresťanom, ľudu, ktorý si vyvolil (1. Tesaloničanom 1:5-6; 1. Petrov 2:9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to plášť v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries