settings icon
share icon
Otázka

Kto boli dvanásti (12) učeníci / apoštoli Ježiša Krista?

Odpoveď


Slovo „učeník“ označuje učenca, alebo nasledovníka. Slovo „apoštol“ znamená „niekto, kto je vyslaný“. Pokým bol Ježiš na zemi, Jeho dvanásti nasledovníci boli nazvaní učeníci. Dvanásť učeníkov Krista nasledovalo, učilo sa od Neho a On učil ich. Po Jeho vzkriesení a vstúpení Ježiš vyslal učeníkov, aby boli Jeho svedkami (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8). Potom sa o nich hovorilo ako o dvanástich učeníkoch. Avšak, dokonca aj kým bol Ježiš stále na zemi sa pojmy ako „učeník“ a „apoštol“ trochu zamieňali.

Pôvodných dvanásť učeníkov/apoštolov je vymenovaných v Matúšovi 10:2-4, „Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej; Jakub, syn Zebedeov, a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil.“ Biblia tak isto menuje dvanástich učeníkov/apoštolov v Marekovi 3:16-19 a v Lukášovi 6:13-16. Keď si tieto pasáže porovnáme, tak sa ukáže, že je v menách nepatrný rozdiel. Zdá sa, že Tadeus bol tak isto známy aj ako „Júda Jakubov“ (Lukáš 6:16) a Lebeus (Matúš 10:3; Roháčkov preklad). Šimon Horlivec bol tak isto známy ako Šimon Kanaánsky (Marek 3:18). Judáš Iškariotský, ktorý zradil Ježiša bol nahradený medzi dvanásti Matejom (pozri Skutky 1:20-26). Niektorí učitelia Biblie si myslia, že Matej je „neplatným“ apoštolom a veria tomu, že Pavol bol tým, koho si Boh vybral, aby nahradil Judáša Iškariotského ako dvanásteho apoštola.

Dvanásti učeníci/apoštoli boli obyčajnými mužmi, ktorých si Boh použil neobyčajným spôsobom. Medzi dvanástimi boli rybári, vyberač daní a revolucionár. Evanjelia nám hovoria o neustálych zlyhaniach, zápasoch a pochybnostiach týchto dvanástich mužov, ktorý nasledovali Ježiša Krista. Po tom, ako boli svedkami Ježišovho vzkriesenia a vstúpenia na nebesia Duch Svätý premenil učeníkov/apoštolov na mocných Božích mužov, ktorí prevrátili svet hore nohami (Skutky 17:6). Čo bolo tou zmenou? Dvanásti učeníci/apoštoli „boli s Ježišom“ (Skutky 4:13). Kiežby to isté mohlo byť povedané aj o nás!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli dvanásti (12) učeníci / apoštoli Ježiša Krista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries