settings icon
share icon
Otázka

Čo je to pikuach nefeš?

Odpoveď


Pikuach nefeš je hebrejsky „záchrana života". Pochádza z rabínskej zásady pikkuach nefeš doheh šabat - „záchrana života v nebezpečenstve má prednosť pred šabatom". Zásada pochádza z rabínskeho výkladu 3. Mojžišovej 18:5: „Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin." Babylonský Talmud poukazuje na to, že Boh hovorí, že jeho ľud bude „žiť" podľa zákona - na rozdiel od toho, aby podľa neho „zomrel". Zákon je teda určený na podporu života a zachovanie ľudského života má vyššiu prioritu ako dodržiavanie Zákona.

V Mojžišovom zákone Boh povedal Izraelu, aby nepracoval v sobotu, a trestom za prácu v sobotu bola smrť (4, Mojžišova 15:32 a ďalej). Pikuach nefeš však hovorí, že ak je niečí život v nebezpečenstve, je dovolené porušiť sobotu prácou na záchranu jeho života. Napríklad židovskí vodiči sanitiek môžu pracovať a nosiť bremená počas šabatu a židovské zdravotné sestry môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom počas šabatu. Pikuach nefeš však znamená viac než len povolenie porušiť Zákon; vyžaduje jeho porušenie, ak ide o život. V otázkach života a smrti je našou povinnosťou konať, aj keď porušujeme literu Zákona.

Ježiš sa riadil zásadou pikuach nefeš, keď uzdravoval ľudí v sobotu (Lukáš 13:10-13). Keď jeden z vedúcich synagógy namietal, Ježiš obhajoval svoje konanie touto výzvou: „Pokrytci! Či každý z vás neodväzuje svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať aj v sobotu?" (Lukáš 13:15). Ak možno porušovať sobotu kvôli zvieratám, o čo viac kvôli ľuďom, stvoreným na Boží obraz? Ako zdôraznil Ježiš, sobota bola stvorená pre človeka, nie človek pre sobotu (Marek 2:27).

Samozrejme, veriaci v Ježiša už nemusia zachovávať sobotu. Sme pod novým zákonom - Kristovým zákonom, v ktorom je: „neste si navzájom bremená" (Galaťanom 6:2; pozri tiež Kolosanom 2:16). Keďže kresťania nie sú viazaní Mojžišovým zákonom, pravidlo pikuach nefeš sa na nich v skutočnosti nevzťahuje. V rámci Starej zmluvy však Ježiš dal pikuach nefeš pečať schválenia ako zásade, ktorá odráža Božie milosrdenstvo a súcit.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to pikuach nefeš?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries