settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená 40 dní v Biblii?

Odpoveď


Číslo 40 sa v Biblii vyskytuje často. Keďže sa číslo 40 často objavuje v kontextoch, ktoré sa týkajú súdu alebo skúšky, mnohí učenci ho chápu ako číslo „skúšky". To však neznamená, že číslo 40 je úplne symbolické; v Písme má stále doslovný význam. „Štyridsať dní" znamená „štyridsať dní", ale zdá sa, že Boh si vybral toto číslo, aby pomohol zdôrazniť časy súženia a ťažkostí.

Tu je niekoľko príkladov použitia čísla 40 v Biblii, ktoré zdôrazňujú tému skúšky alebo súdu:

V Starom zákone, keď Boh zničil zem vodou, spôsobil, že pršalo 40 dní a 40 nocí (1. Mojžišova 7:12). Keď Mojžiš zabil Egypťana, utiekol do Midjánu, kde strávil 40 rokov na púšti a pásol stáda (Skutky 7:30). Mojžiš bol na vrchu Sinaj 40 dní a 40 nocí (2. Mojžišova 24:18). Mojžiš sa prihováral za Izrael 40 dní a 40 nocí (5. Mojžišova 9:18, 25). Zákon určoval maximálny počet rán bičom, ktoré mohol človek dostať za zločin, pričom stanovil hranicu na 40 (5. Mojžišova 25:3). Izraelskí špehovia potrebovali na špehovanie Kanaánu 40 dní (4. Mojžišova 13:25). Izraeliti putovali 40 rokov (5. Mojžišova 8:2-5). Pred Samsonovým vyslobodením Izrael slúžil Filištíncom 40 rokov (Sudcov 13:1). Goliáš sa 40 dní vysmieval Saulovej armáde, kým prišiel Dávid, aby ho zabil (1. Samuelova 17:16). Keď Eliáš utekal pred Jezabel, cestoval 40 dní a 40 nocí na horu Horeb (1. kniha kráľov 19:8).

Číslo 40 sa objavuje aj v proroctvách Ezechiela (4:6; 29:11-13) a Jonáša (3:4).

V Novom zákone bol Ježiš pokúšaný 40 dní a 40 nocí (Matúš 4:2). Medzi Ježišovým vzkriesením a nanebovstúpením bolo 40 dní (Skutky 1:3).

O tom, či má číslo 40 skutočne nejaký význam, sa stále diskutuje. Zdá sa, že Biblia určite používa číslo 40 na zdôraznenie duchovnej pravdy, ale musíme zdôrazniť, že Biblia nikde osobitne nepripisuje číslu 40 nejaký osobitný význam.

Niektorí ľudia prikladajú numerológii príliš veľký význam a snažia sa nájsť za každým číslom v Biblii zvláštny význam. Často je číslo v Biblii len číslom, vrátane čísla 40. Boh nás nevyzýva, aby sme v Biblii hľadali tajné významy, skryté posolstvá alebo kódy. V jednoduchých slovách Písma je viac než dosť pravdy, ktorá uspokojí všetky naše potreby a zariadí aby každý z nás bol „dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2. Timotejovi 3:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená 40 dní v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries