settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš naplnil zákon, ale ho nezrušil?

Odpoveď


V Matúšovom zázname o „Kázni na vrchu“ čítame nasledovné: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane.“ (Matúš 5:17-18).

Častokrát sa hovorí, že ak Ježiš nezrušil zákon tak on ešte stále platí. Takže veci ako čo je svätenie soboty a mnohé iné prvky z Mojižišovho zákona sú i dnes platné. Tento predpoklad je založený na nesprávnom chápani slov a cieľu tohto oddielu. Kristus nesugeroval, že Mojžišov zákon bude trvať navždy. Ak by sme to chápali takto, tak to protirečí iným oddielom z Nového zákona (Rimanom 10:4; Galaťanom 3:23-25; Efezanom 2:15).

V tomto texte, dôležité slovo je „zrušiť“. V pôovodnom texte je grécke slovo „kataluo“ čo znamená „uvoľniť“. Toto slovo v Novom zákone nachádzame sedemnásťkrát. Použité je keď Rimania zrušili chrám v Jeruzaleme (Matúš 26:61; 27:40; Skutky 6:14), a keď sa zruší telo po smrti (2. Korinťanom 5:1). Tento výraz môže ešte znamenať „zhodiť“, alebo „vzdialiť od úspechu“. V gréckom jazyku sa toto slovo používalo ako spojenie s inštitúciami, zákonmy aby niečo predstavili ako neplatné.

Je veľmi dôležité, aby sme si všimli ako je toto slovo použité u Matúša 5:17. V kontexte slovo „zrušiť“ je v protiklade „naplniť“. Kristus prišiel „...nie aby zrušil, ale aby naplnil.“ Ježiš neprišiel na túto zem, aby sa stal protivníkom zákona. Jeho cieľom bolo, aby neprekazil jeho naplnenie. Skôr si ho vážil, miloval a poslúchal. Splnil každé proroctvo ktoré bolo písané o Ňom (Lukáš 24:44). Splnil všetko čo žiadal Mojžišov zákon a to bola perfektná poslušnosť a nespĺňanie toho podliehalo kliatbe (Galaťanom 3:10, 13). V tomto zmysle zákon bude vždy trvalí. A vždy splní to načo bol daný.

Ale ak i dnes Mojžišov zákon ma rovnakú váhu ako vtedy, tak ten zákon nie je naplnení a Ježiš zlyhal v tom prečo prišiel na zem. Na druhej strane, ak Ježiš splnil svoju úlohu, tak zákon je naplnení a dnes viacej nie je plantý. Takže, ak Mojžišov zákon nebol naplnení – a ten zákon je plantý i dnes – tak to nie je iba čiastočná platnosť. Ale je to komplentý systém. Ježiš povedal, že „ani slovko ani čiarka“ (najmenší znak v hebrejskom písme) nezmizne zo zákona kým on nebude naplnení. Takže, všetko zo zákona sa musí spĺňať kým on nie je naplnení. Ježiš naplnil zákon. Ježiš naplnil celý zákon. Nemôžeme povedať, že Ježiš naplnil iba obetný zákon a iné aspekty zákona nie. Alebo splnil celý zákon, alebo nič. To čo Ježišova smrť znamená pre obetný systém, to isté znamená pre celý zákon.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš naplnil zákon, ale ho nezrušil?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries