settings icon
share icon
Otázka

Zaznamenáva Biblia smrť apoštolov? Ako zomrel každý z apoštolov?

Odpoveď


Jediný apoštol, o ktorého smrti hovorí Biblia je Jakubova (Skutky 12:2). Kráľ Herodes dal Jakuba sťať. Okolnosti smrti iných apoštolov sa viažu ku cirkevnej tradícii a preto by sme sa na ne nemali moc spoliehať. Najčastejšie prijatou cirkevnou tradíciou ohladne smrti apoštola je tá, že apoštol Peter bol ukrižovaný hore nohami v Ríme na kríži v tvare X, a tak naplnil Ježišove proroctvo (Ján 21:18). Nasledujúce sú tie najobľúbenejšie „tradície“ ohľadom smrti iných apoštolov:

Matúš trpel umučením v Etiópii a bol zabitý ranou meča. Ján čelil mučeníctvu, keď bol varený v obrovskej mise vriaceho oleja, počas vlny prenasledovania v Ríme. Avšak, zázračne bol zachránený pred smrťou. Ján bol potom odsúdený do baní na zajateckom ostrove Patmos. Na ostrove Patmos napísal svoju prorockú knihu Zjavenie. Neskôr bol apoštol Pavol oslobodený a navrátil sa na územie dnešného Turecka. Zomrel ako starý muž a ako jediný apoštol zomrel v pokoji.

Jakub, brat Ježiša (nie oficiálnym apoštolom), bol vodcom Jeruzalemského zboru. Bol zhodený zo severovýchodného nástrešia chrámu (vyše tridsať metrová výška), pretože odmietol poprieť svoju vieru v Krista. Keď zistili, že prežil pád, tak ho jeho nepriatelia ubili na smrť s palicou. Ľudia si myslia, že sa jedná o rovnaké nástrešie, kam Satan vzal Ježiša, keď Ho pokúšal.

Bartolomej, tak isto známy ako Natanael, bol misionárom v Ázii. Bol svedkom na území dnešného Turecka a v Arménii bol umučený stiahnutím z kože kvôli svojmu kázaniu. Ondrej bol ukrižovaný na kríži v tvare X v Grécku. Potom, ako bol hrozne zbičovaný siedmimi vojakmi priviazali mu telo povrazom ku krížu, aby tak predĺžili jeho agóniu. Jeho nasledovníci povedali, že keď ho viedli ku krížu, tak Ondrej pozdravil týmito slovami: „Dlho som túžil a očakával túto hodinu. Kríž bol posvätený Kristovým telom, ktoré na ňom viselo.“ A pokračoval ešte dva dni v kázaní svojim mučiteľom, až dokým nezomrel. Apoštol Tomáš bol prebodnutý oštepom v Indii počas svojich misijných ciest, aby tam založil zbory. Matej, apoštol ktorý bol vybratý, aby nahradil zradcu Judáša Iškariotského bol ukameňovaný a potom sťatý. Apoštol Pavol bol krutým cisárom Nerom v roku 67 v Ríme mučený a potom sťatý. Existujú ešte tradície aj o iných apoštoloch, no žiadne nemajú akúkoľvek spoľahlivú historickú ani tradičnú podporu.

Nie je dôležité to, ako apoštoli zomreli. Dôležitá je skutočnosť, že všetci boli ochotný za svoju vieru zomrieť. Ak by Ježiš nebol vzkriesený, tak by to Jeho učeníci určite vedeli. Ľudia nezomierajú za veci, o ktorých vedia, že sú klamstvom. Skutočnosť, že všetci apoštoli boli ochotní zomrieť príšernou smrťou, odmietajúc vzdať sa svojej viery v Krista, je obrovským dôkazom toho, že skutočne boli svedkami vzkriesenia Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Zaznamenáva Biblia smrť apoštolov? Ako zomrel každý z apoštolov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries