A keresztény élettel kapcsolatos kérdések


Mi az, hogy keresztény?

Hogyan győzhetem le a bűnt a hívő életben?

Honnan tudhatom, hogy mi Isten akarata az életemben?

Hogyan tudok megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkeznek?

Hogyan ismerhetjük fel Isten hangját?

Mit jelent a szellemi növekedés?

Hogyan tudok evangélizálni a családom és barátaim felé anélkül, hogy megbotránkoztatnám vagy eltaszítanám őket?

Mit mond a Biblia a szellemi hadviselésről?

Keresztyén böjt — mit mond erről a Biblia?

Ki vagyok Krisztusban?

Mit jelent a testi keresztyén kifejezés?

Miért képmutató minden keresztyén?

Hogyan lehet részem örömben keresztyén életem során?

Mit jelent a keresztyén meditáció?

Mit jelent a keresztyén „szellemiség”?

Miért kell megvallanunk a bűneinket, ha egyszer már bűnbocsánatot nyertünk (1János 1:9)?

Miért ne vétkezzem többé, ha üdvösséget nyertem, és megbocsáttattak a bűneim?

Mit jelent Isten fegyverzete?

Mikor, miért és hogyan fegyelmez bennünket Isten, amikor vétkezünk?

Hogyan kell kezelnie a keresztyén hívőnek a bűntudatot, amelyet a múltban – akár megtérése előtt, akár azután – elkövetett bűnök miatt érez?

Mit mond a Biblia a legalizmusról?

Mire gondolt Jézus, amikor bőséges életet ígért?

Miért fontos egyedül időt tölteni Istennel?

Mi a felkenetés? Mit jelent felkentnek lenni?

Hogyan állhatnak ki a keresztyének a hitükért egy ilyen keresztyén-ellenes világban?

Van-e a hívőknek hatalmuk arra, hogy megfeddjék az ördögöt?

Hogyan válhatok egyre krisztusibbá?

Hogyan kerülhetek szorosabb kapcsolatba Istennel?

Meg kell-e vallanunk a bűnünket azoknak, akik ellen vétkeztünk?

Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?

Mit jelent valóban követni Krisztust?

Elkövettem ezt meg ezt a bűnt. Isten megbocsát nekem?

Honnan tudhatom, hogy Isten üzent nekem valamit?

Hogyan élhetem az életemet Istennek?

Megígérte-e Isten, hogy nem ad nagyobb terhet, mint amekkorát elhordozhatunk?

Hogyan küzdhetem le a kísértést?

Helyénvaló-e titokban tartani, hogy hívők vagyunk, hogy ezzel megmentsük az életünket?

Elérhető-e ebben az életben a teljes megszentelődés / tökéletes bűntelenség?

Lelki erődítmények – mit tanít erről a Biblia?

A Krisztusért való szenvedés mindig része lesz a Krisztus követésének?

Hogyan uralkodhatok a gondolataim felett?

Miért engedi Isten, hogy próbákon és nehézségeken menjünk át?

Milyen a valódi imádat?

Hogyan tanulhatok meg bízni Istenben?

Hogyan tudom megfelelő módon imádni Istent?


A keresztény élettel kapcsolatos kérdések