settings icon
share icon

A keresztény élettel kapcsolatos kérdések

Mi az, hogy keresztény?

Hogyan győzhetem le a bűnt a hívő életben?

Honnan tudhatom, hogy mi Isten akarata az életemben?

Hogyan tudok megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkeznek?

Hogyan ismerhetjük fel Isten hangját?

Mit jelent a szellemi növekedés?

Hogyan tudok evangélizálni a családom és barátaim felé anélkül, hogy megbotránkoztatnám vagy eltaszítanám őket?

Mit mond a Biblia a szellemi hadviselésről?

Keresztyén böjt — mit mond erről a Biblia?

Ki vagyok Krisztusban?

Mit jelent a testi keresztyén kifejezés?

Miért képmutató minden keresztyén?

Hogyan lehet részem örömben keresztyén életem során?

Mit jelent a keresztyén meditáció?

Mit jelent a keresztyén „szellemiség”?

Miért kell megvallanunk a bűneinket, ha egyszer már bűnbocsánatot nyertünk (1János 1:9)?

Miért ne vétkezzem többé, ha üdvösséget nyertem, és megbocsáttattak a bűneim?

Mit jelent Isten fegyverzete?

Mikor, miért és hogyan fegyelmez bennünket Isten, amikor vétkezünk?

Hogyan kell kezelnie a keresztyén hívőnek a bűntudatot, amelyet a múltban – akár megtérése előtt, akár azután – elkövetett bűnök miatt érez?

Mit mond a Biblia a legalizmusról?

Mire gondolt Jézus, amikor bőséges életet ígért?

Miért fontos egyedül időt tölteni Istennel?

Mi a felkenetés? Mit jelent felkentnek lenni?

Hogyan állhatnak ki a keresztyének a hitükért egy ilyen keresztyén-ellenes világban?

Van-e a hívőknek hatalmuk arra, hogy megfeddjék az ördögöt?

Hogyan válhatok egyre krisztusibbá?

Hogyan kerülhetek szorosabb kapcsolatba Istennel?

Meg kell-e vallanunk a bűnünket azoknak, akik ellen vétkeztünk?

Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?

Mit jelent valóban követni Krisztust?

Elkövettem ezt meg ezt a bűnt. Isten megbocsát nekem?

Honnan tudhatom, hogy Isten üzent nekem valamit?

Hogyan élhetem az életemet Istennek?

Megígérte-e Isten, hogy nem ad nagyobb terhet, mint amekkorát elhordozhatunk?

Hogyan küzdhetem le a kísértést?

Helyénvaló-e titokban tartani, hogy hívők vagyunk, hogy ezzel megmentsük az életünket?

Elérhető-e ebben az életben a teljes megszentelődés / tökéletes bűntelenség?

Lelki erődítmények – mit tanít erről a Biblia?

A Krisztusért való szenvedés mindig része lesz a Krisztus követésének?

Hogyan uralkodhatok a gondolataim felett?

Miért engedi Isten, hogy próbákon és nehézségeken menjünk át?

Milyen a valódi imádat?

Hogyan tanulhatok meg bízni Istenben?

Hogyan tudom megfelelő módon imádni Istent?

Mit jelent Krisztusban lakozni?

Mit jelent visszaesni?

Mik a keresztyén élet nehézségei?

Mi az a biblikus sáfárság?

Hogyan válaszoljon a hívő az üldöztetésre?

Mi az a tanítványság?

Mi az a keresztyén vezetés?

Hogy kell kinéznie a keresztyén életnek?

Melyek a szilárd döntéshozatal bibliai alapelvei?

Mit ért azalatt a Biblia, hogy haljunk meg önmagunknak?

Hogyan összpontosíthatok Krisztusra?

Arra int-e a Biblia, hogy bocsássuk meg és felejtsük el a sérelmeket?

Mit mond a Biblia a magunknak való megbocsátásról?

Hogyan tapasztalhatjuk meg a valódi szabadságot Krisztusban?

Mit jelent Istent dicsőíteni?

Hogyan tehetem életem Urává Jézust?

Hogy tudnak a hívők a világban élni, de nem el világból valóan?

Mit jelent Krisztusban lenni?

Hogyan növekedhetek hitben?

Mi a Krisztus törvénye?

Mit jelent élő áldozatnak lenni?

Mit jelent teljes szívből, lélekből, elméből és erőből szeretni az Urat?

Mit jelent, hogy ne szeressük a világot?

Miért fontos tanítvánnyá tenni másokat?

Mit jelent Isten emberének lenni?

Hogyan sajátíthatom el Krisztus értelmét?

Mit jelent, hogy a hívő egy új teremtés (2Korinthus 5:17)?

Új hívő vagyok. Mi a következő lépés?

Mit mond a Biblia a vágyak leküzdéséről?

Hogyan alakíthatom ki magamban a Jézus iránti szenvedélyt?

Honnan tudhatom, hogy Isten mely ígéretei vonatkoznak rám?

Hogyan kerülhetek Isten oltalma alá?

Hogyan gyógyíthatom meg a lelkemet?

Mit jelent, hogy keressük először az Isten országát?

Miért érdemes szolgálni Istent?

Hogyan tehetek bizonyságot hitemről?

Minden nap követünk el bűnt? El lehet úgy tölteni egy teljes napot, hogy ne vétkeznénk?

A keresztyének bűnösök, szentek, vagy mindkettő?

Mi az az ún. megmártózó ima?

Mik a lelki diszciplínák?

Mitől leszünk a botlás köve mások számára?

Hogyan vessük alá magunkat Istennek?

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „Vedd fel a kereszted és kövess engem" (Máté 16:24, Márk 8:34, Lukács 9:23)?

A hívőknek két természetük van?

Mivel Isten visszatartja a megbocsátást, mi is visszatarthatjuk?

Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?

Miért kell beszélnem a hitemről a munkahelyemen?

Mi a különbség a hívő (keresztyén) és a tanítvány között?

Arra int-e a Biblia, hogy gyermeki hittel rendelkezzünk?

Hogyan lehet tiszta a lelkiismeretem?

Hogyan válhatok jókedvű adakozóvá?

Minek van valóban örök értéke ezen a világon?

Honnan ismerhetem meg Isten tervét?

Mi Isten valódi megtapasztalásának a nyitja?

Hogyan küzdhetem le a megrögzött bűnöket?

Honnan ismerhetem meg Isten tervét?

Hogyan tanulhatok meg bízni abban a tényben, hogy Isten mindent kézben tart?

Milyen értelemben válik a hívő új emberré?

Mi az az csendesség?

Honnan tudhatom biztosra, hogy a haragom jogos felháborodás?

Hogyan állhatunk ellen a kísértésnek?

Gyakran miért olyan nehéz másokat szeretni?

Hogyan fejleszthetem a lelki tisztánlátásomat?

Mit jelent megszenteltnek lenni?

Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?

Miből áll egy lelki utazás?

Oda kell figyelnünk a körülöttünk zajló lelki harcokra?

Mit takar a lelki érettség? Hogyan válhatok egyre érettebbé lelkileg?

Miért olyan nehéz néha, hogy Istenre várjunk?

Mit mond a Biblia a meg nem bocsátásról?

Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Urat?Vissza a magyar oldalra

A keresztény élettel kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries