settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?

Válasz


Bizonyságtevő az, aki tanúskodik valamiről, ezért ha hatékony bizonyságtevői akarunk lenni Krisztusnak, személyesen ismernünk kell Őt. János apostol az 1János 1:1-3-ban beszél erről: „... amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről." Mi, akik megtapasztaltuk az új életet Krisztusban, a szavainkkal és tetteinkkel egyaránt számot adhatunk szeretetéről és megbocsátásáról. Ezt jelenti a bizonyságtétel. Ahhoz, hogy hatékony bizonyságtevők lehessünk, szem előtt kell tartanunk néhány alapelvet:

1) A bizonyságtétel TÁRGYA Jézus Krisztus. Pál úgy írta le az evangéliumot, mint amit Jézus Krisztus halála, temetése és feltámadása képez (1Korinthus 15:1-4). Ha nem mondjuk el, hogyan szenvedett Krisztus, akkor nem az evangéliumot hirdetjük. (Lásd még 1Korinthus 2:2 és Róma 10:9-10.) Ennek az üzenetnek egy fontos része az, hogy Jézus Krisztus az üdvösség egyetlen útja, nem pedig egyik útja. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6, kiemelés tőlem).

2) A bizonyságtétel EREJE a Szentlélek. A Lélek az, aki megváltoztatja az emberek életét (Titusz 3:5), és a megváltozott élet mindenki számára nyilvánvaló. A bizonyságtevő élet során sok időt kell imádságban töltenünk, elfogadván a Lélek erejét, hogy úgy tudjunk világítani a fényünkkel, hogy mások felismerjék bennünk Isten erejét (Máté 5:16).

3) A bizonyságtétel ÉRVÉNYESSÉGE azon múlik, mennyire élünk hitelesen. A Filippi 2:15 egy célt tűz elénk: „feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban". A hatékony keresztyén tanú feddhetetlenül él a Szentlélek erejében, akinek a gyümölcsét fogjuk teremni, ha Krisztusban maradunk (János 15:1-8; Galata 5:22-23).

Talán a legfontosabb, hogy kellően ismerjük a Szentírást ahhoz, hogy pontosan és logikusan meg tudjuk osztani az evangéliumot. „...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (1Péter 3:15). Mindig készen lenni azt jelenti, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, igeverseket tanulunk, és imádkozunk istenadta lehetőségekért, hogy megoszthassuk az evangéliumot azokkal, akiknek az Úr előkészítette a szívét az üdvösség üzenetének meghallására.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries