Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?


Kérdés: Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?

Válasz:
Bizonyságtevő az, aki tanúskodik valamiről, ezért ha hatékony bizonyságtevői akarunk lenni Krisztusnak, személyesen ismernünk kell Őt. János apostol az 1János 1:1-3-ban beszél erről: „... amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről." Mi, akik megtapasztaltuk az új életet Krisztusban, a szavainkkal és tetteinkkel egyaránt számot adhatunk szeretetéről és megbocsátásáról. Ezt jelenti a bizonyságtétel. Ahhoz, hogy hatékony bizonyságtevők lehessünk, szem előtt kell tartanunk néhány alapelvet:

1) A bizonyságtétel TÁRGYA Jézus Krisztus. Pál úgy írta le az evangéliumot, mint amit Jézus Krisztus halála, temetése és feltámadása képez (1Korinthus 15:1-4). Ha nem mondjuk el, hogyan szenvedett Krisztus, akkor nem az evangéliumot hirdetjük. (Lásd még 1Korinthus 2:2 és Róma 10:9-10.) Ennek az üzenetnek egy fontos része az, hogy Jézus Krisztus az üdvösség egyetlen útja, nem pedig egyik útja. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6, kiemelés tőlem).

2) A bizonyságtétel EREJE a Szentlélek. A Lélek az, aki megváltoztatja az emberek életét (Titusz 3:5), és a megváltozott élet mindenki számára nyilvánvaló. A bizonyságtevő élet során sok időt kell imádságban töltenünk, elfogadván a Lélek erejét, hogy úgy tudjunk világítani a fényünkkel, hogy mások felismerjék bennünk Isten erejét (Máté 5:16).

3) A bizonyságtétel ÉRVÉNYESSÉGE azon múlik, mennyire élünk hitelesen. A Filippi 2:15 egy célt tűz elénk: „feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban". A hatékony keresztyén tanú feddhetetlenül él a Szentlélek erejében, akinek a gyümölcsét fogjuk teremni, ha Krisztusban maradunk (János 15:1-8; Galata 5:22-23).

Talán a legfontosabb, hogy kellően ismerjük a Szentírást ahhoz, hogy pontosan és logikusan meg tudjuk osztani az evangéliumot. „...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (1Péter 3:15). Mindig készen lenni azt jelenti, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, igeverseket tanulunk, és imádkozunk istenadta lehetőségekért, hogy megoszthassuk az evangéliumot azokkal, akiknek az Úr előkészítette a szívét az üdvösség üzenetének meghallására.

English


Vissza a magyar oldalra
Hogyan lehetek hatékony bizonyságtevője Krisztusnak egy elveszett világban?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől