settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent megszenteltnek lenni?

Válasz


Megszentelődni annyi mint „elkülönítve” lenni. A megszentelt szinonimái: szent, szentséges, szakrális. A Biblia beszél megszentelt dolgokról (pl. a Sínai-hegy, 2Mózes 19:23 vagy a templomnak szánt ajándékok, Máté 23:17), napokról (pl. a sabbat, 2Mózes 20:8), nevekről (pl. Isten nevei, Máté 6:9) és emberekről (pl. az izraeliták, 3Mózes 20:7-8 és hívők, Efezus 5:26).

Ha egy dolog meg van szentelve, azt jelenti, hogy különleges célra van félretéve. A Sínai-hegy azt a különleges célt szolgálta a többi hegyhez képest, hogy Isten itt adta a Törvényt. A jeruzsálemi templom abban különbözött a többi helyszíntől, hogy itt az egy igaz Istent imádták: „Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor” (2Krónikák 7:16).

A megszentelt tárgyak Isten céljaira vannak félretéve, és evilági dolgokra nem használhatóak. Azon az éjszakán, amelyen Babilon elesett, Belsazár király megparancsolta, hogy „hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket... a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt” (Dániel 5:2). Ez volt Belsazár egyik utolsó tette, ugyanis a hódító perzsák még akkor éjjel megölték. Isten neve szintén meg van szentelve (Lukács 11:12), és annak komolytalan és tiszteletlen használata káromlás.

A János 17:19-ben Jézus magáról is azt állítja, hogy megszentelt, azaz szent és a bűntől elkülönített. Követői szintén el kell különítsék magukat a bűntől, Isten céljaira (ld. 1Péter 1:16).

Azok az emberek, akik meg vannak szentelve, újjá is születtek, és így Isten családjához tartoznak (Zsidók 2:11). Isten céljaira vannak félretéve. Tudatában vannak „a Lélek megszentelő munkájának” az életükben (1Péter 1:2). Tudják, hogy arra hívattak, hogy szent nemzet legyenek (1Korinthus 1:2).

Megszentelődni annyi, mint megtapasztalni Isten munkáját az életünkben. Az ószövetségi törvény alatt egy áldozat vérére volt szükség, hogy a tárgyakat elkülöníthessék Isten számára: „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg...” (Zsidók 9:22). A szent sátor berendezési tárgyait, a papi öltözetet és az embereket is vérrel hintették meg. Semmit sem tekintettek szentnek, amíg nem érintette vér. Ez a Krisztus értünk ontott vérének a lelki vonatkozását ábrázolta: az Ő vérével vagyunk meghintve (1Péter 1:2). Ahogy a régi templomot Isten céljaira szentelték fel, úgy a testünket, a Szentlélek templomát is el kell különítenünk Isten céljaira (1Korinthus 6:19).

Megszentelődni annyi, mint megtapasztalni Isten igéjének hatását az életünkben. Isten az ige révén tisztít meg és szentel meg minket (Efezus 5:26, János 17:17).

Isten arra szólítja fel a bűnösöket, hogy úgy jöjjenek, amint vannak, és fogadják el kegyelmét és megbocsátását. Amikor üdvösséget nyerünk, a Szentlélek elkezdi bennünk azt a lenyűgöző munkát, amely által Krisztus hasonlatosságára formálódunk. Megszentelődni azt jelenti, hogy Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy olyan állapotban hagyjon, amilyenben vagyunk.

Az apostol minden hívőért imádkozik, bárhol is legyenek: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére” (1Thesszalonika 5:23).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent megszenteltnek lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries