settings icon
share icon
Kérdés

Miért kell beszélnem a hitemről a munkahelyemen?

Válasz


Mivel Krisztus követői vagyunk, számos okunk lehet arra, hogy minden körülményben buzgón megosszuk a hitünket. A munkahely esetében azonban van egy másik szempont is. Alkalmazottként arra köteleztük magunkat, hogy egy adott időben teljes mértékben a munkaadónak szenteljük a szolgálatainkat. Ahhoz, hogy jó keresztyének legyünk, ahhoz először ennek az elköteleződésnek kell eleget tennünk. Az evangelizációs törekvéseink nem akadályozhatják azokat a feladatokat, amelyekre elköteleztük magunkat (1Thesszalonika 5:12-14). Ha akadályoznak a munkavégzésben, akkor tetteink meghazudtolják a szavainkat, és bizonyságtételünk hitelét veszti. Ezért arra kell törekednünk, hogy a munkáltató legjobb alkalmazottjai legyünk (Kolossé 3:23). Ez megalapozza szavaink tekintélyét, amikor megosztjuk a hitünket.

Számos oka van annak, hogy megosszuk a hitünket, de hármat emelnék ki:

1. Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus megparancsolta ezt. Földi létének utolsó pillanataiban bármit mondhatott volna a tanítványainak. Mégis úgy döntött, hogy azt mondja nekik, hogy, felövezve áldásával és hatalmával, menjenek el, és hirdessék az evangéliumot, hogy mások is megismerhessék Jézus Krisztus üdvözítő erejét és a vele való áldott közösséget (Máté 28:18-20).

2. Ezt kívánja a kötelesség. Ha elfogadtuk Krisztus megváltását, akkor van valamink, ami nem a sajátunk. Isten kegyelme nélkül örökre el lennénk veszve. Valószínűleg a legtöbben úgy jutottunk hitre és üdvösségre, hogy valaki más bizonyságot tett nekünk. Akkor mi hogyan tagadhatnánk ezt meg másoktól? Jézus azt mondta, hogy ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább (Máté 10:8). Isten azzal bízott meg, hogy követei legyünk az elveszettek számára (ApCsel 1:8, 1Thesszalonika 2:4).

3. A hála erre késztet. A szívből jövő, hálás magatartás Jézus Krisztus igaz követének egyik jellemzője. Minél inkább megvizsgáljuk saját szívünk romlottságát, annál jobban megértjük, milyen nagyméretű megbocsátást nyertünk, és annál hálásabbak vagyunk Istennek a megváltásért. Ez a hála abban mutatkozik meg, hogy köszönetet mondunk azért, amit értünk tett, amit magunktól nem érhettünk volna el. Ennek a legjobb módja az, ha neki adunk minden dicsőséget azért, amit értünk tett, és másokkal is megosztjuk hatalmas szeretetét és irgalmát.

Hogyan oszthatjuk meg a hitünket a munkahelyünkön? Először is, ott van az ún. csendes bizonyságtétel, amely szavak nélkül is nagyon sokatmondó. Ebbe beletartozik, hogy hűséges és lojális alkalmazottak vagyunk, és nem beszélünk negatívan a munkaadóról és munkatársakról. Senkinek sem tökéletes a főnöke vagy a kollégái, de ha követjük a Kolossé 3:23 alapelvét, miszerint „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek", akkor tisztességet szerzünk Istennek, az igazán tökéletes Főnöknek mindenben, amit teszünk. Amikor az Úrért dolgozunk, a munkahelyi stressz tűrő képességünk és a másokkal való kedves és türelmes bánásmód miatt ki fogunk tűnni a munkatársaink közül. Amikor mások felfigyelnek a hozzáállásunkra, elkerülhetetlenül szóvá fogják tenni, ezzel lehetőséget adván, hogy elmondjuk, kinek „dolgozunk" valójában, és hogyan befolyásolta ez az életünket. Más szóval, néha meg kell élnünk, amiről beszélni akarunk, hogy beszélni tudjunk arról, amit megélünk.

Amikor pedig kinyílik az ajtó, hogy megosszuk a hitünket, „Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel" (1Péter 3:15, Károli). Ehhez hozzá tartozik, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, hogy készek legyünk bemenni ezeken a nyitott ajtókon. Ha „Krisztusnak beszéde [lakozik bennünk] gazdagon, minden bölcsességben" (Kolossé 3:16), akkor mindig készen leszünk. Végül, kérj Istentől lehetőséget megosztani Krisztust másokkal – „isteni találkozókat" olyanokkal, akiknek Isten előkészítette a szívét az igazság meghallására.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért kell beszélnem a hitemről a munkahelyemen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries