settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan tanulhatok meg bízni abban a tényben, hogy Isten mindent kézben tart?

Válasz


Mielőtt megtanulnánk bízni abban, hogy az élet minden területe Isten irányítása alatt áll, négy kérdést kell megválaszolnunk. Isten valóban kézben tartja a dolgokat? Milyen mértékben befolyásolja az eseményeket? Ha nem teljes mértékben befolyásol, akkor kinek/minek a kezében van a hatalom? Hogyan tanulhatok meg bízni abban a tényben, hogy Isten mindent kézben tart, és hogyan tudok megnyugodni ebben a tudatban?

Isten valóban kézben tartja a dolgokat? Azt az elképzelést, miszerint Isten mindent kézben tart, Isten szuverenitásának nevezik. Semmi sem adhat akkora erőt és bizonyosságot, mintha megértjük, hogy Isten szuverén az életünk felett. Isten szuverenitását úgy lehetne meghatározni, mint a teljes és abszolút uralmat minden teremtmény, esemény és körülmény felett, a történelem minden egyes pillanatában. Mivel senkinek sem tartozik felelősséggel, senki sem befolyásolja, és teljes mértékben független, Isten azt teszi, amit jónak lát, csak úgy, ahogy jónak látja, és mindig akkor, amikor jónak látja. Isten teljes mértékben kézben tartja az univerzum minden egyes molekuláját, minden egyes pillanatban, és mindent, ami történik, vagy Isten okozza, vagy Ő engedélyezi, az Ő tökéletes terve szerint.

„Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam” (Ézsaiás 14:24). Semmi sem történik véletlenül vagy váratlanul, különösen a hívők életében. Mindent Ő „rendelt” el. Ez azt jelenti, hogy tudatosan eldöntötte, hogy megtesz valamit. Isten eldöntötte, hogy mit fog tenni, és ezt semmi és senki nem tudja megakadályozni. „Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik” (Ézsaiás 46:10). Ez a mi hatalmas, céltudatos Istenünk, aki mindent kézben tart. Ez igazi vigaszt kell nyújtson számunkra, és csillapítania kell a félelmeinket.

De mekkora hatalma, befolyása is van Istennek? Isten minden teremtmény feletti, teljes szuverenitásának tana egyenesen ellentmond a nyílt teizmus filozófiájának, amely szerint Isten sem tudja annál jobban, hogy mi fog történni a jövőben, mint mi, ezért folyamatosan változtatja a tervét annak alapján, ahogy a bűnös teremtmények a szabad akaratukat gyakorolják. Isten nem az események alakulásakor értesül a dolgokról, hanem folyamatosan, aktívan irányítja azokat – MINDENT –, itt és most. De ha azt hisszük, hogy ahhoz, hogy tervét véghezvigye, szüksége van az együttműködésünkre, segítségünkre vagy a szabad akaratunk gyakorlására, azzal Isten fölé helyezzük magunkat, és magunkat tesszük istenné. Hol hallottuk már ezt a hazugságot? Sátán régi hazugságának az újrafogalmazása ez az Éden kertjében: olyanok lesztek, mint Isten (1Mózes 3:5). Az akaratuk csak annyiban szabad, amennyiben Isten engedélyezi, és nem tovább. „A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz” (Dániel 4:35)? Senkinek a szabad akarata nem írhatja felül Isten szuverenitását.

Némelyek rokonszenveznek azzal a gondolattal, hogy Sátánnak bizonyos fokig hatalma van az élet dolgai felett, és Istennek folyamatosan módosítania kell a tervét, hogy alkalmazkodni tudjon Sátán üzelmeihez. Jób könyve jó példa arra, hogy ki rendelkezik szuverén hatalommal és ki nem. Sátán odament Istenhez, és gyakorlatilag azt mondta: „Jób csak azért szolgál téged, mert az oltalmad alatt áll.” Isten ezért megengedte Sátánnak, hogy bizonyos dolgokat műveljen Jóbbal, de nem többet (Jóba 1:6-22). Tehetett volna Sátán többet? Nem. Isten Sátán felett is uralkodik, akárcsak démonai felett, akik minden pillanatban igyekeznek meghiúsítani Isten tervét.

Sátán már az Ószövetségből tudta, hogy Isten terve az volt, hogy Jézus eljöjjön a földre, elárulják, keresztre feszítsék, feltámadjon és milliók számára üdvösséget szerezzen, és ha lett volna mód rá, hogy ezt Sátán megakadályozza, már megtette volna. Ha a Messiásra vonatkozó több száz prófécia közül egyet is megakadályozhatott volna a beteljesedéstől, az egész terv összeomlott volna. De emberek ezreinek önálló, „szabad” döntését Isten mind úgy irányította, hogy megvalósítsák a tervét, mégpedig pont úgy, ahogy már a kezdetektől fogva eltervezte, és ez ellen Sátán mit sem tehetett.

Jézus „az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda” (ApCsel 2:23). Sem a rómaiak, sem a farizeusok, sem Júdás sem senki más nem tudta eltéríteni az eseményeket attól, ahogy Isten azokat már a világ megalapozása előtt eltervezte. Az Efezus 1 szerint már a világ teremtése előtt kiválasztott minket. Isten elméjében már úgy szerepeltünk, mint aki a Krisztusba vetett hit révén üdvösséget nyer. Ez azt jelenti, hogy Isten fogta Sátán lázadását, Ádám és Éva bűnét, az emberi faj bukását és Krisztus keresztre feszítését és halálát – melyek mindegyike látszólag szörnyű esemény volt –, és már a teremtetésünk előtt úgy fűzte össze, hogy az üdvösségünket szolgálják. Ez egy tökéletes példája annak, hogy Isten mindenből jót hoz ki (Róma 8:28).

Mivel korlátlan a hatalma, páratlan a fensége, és önmagán kívül semmi sem állhatja útját, Istenünk teljes mértékben kézben tart minden körülményt, akár úgy, hogy elrendeli, akár úgy, hogy megengedi azokat, hogy jó terve és célja megvalósulhasson, pont úgy, ahogy azt eleve elrendelte.

Végül, az egyetlen módja annak, hogy bízni tudjunk Isten szuverén hatalmában és meg tudjunk benne nyugodni az, hogy megismerjük Őt. Megismerjük tulajdonságait, megtudjuk, hogy miket tett a múltban, ami mind bizalmat táplál iránta. A Dániel 11:32-ben ez áll: „...akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.” Képzeljük csak el, milyen lenne, ha egy ekkora hatalom egy gonosz, igazságtalan isten kezében lenne. Vagy egy olyan istenében, aki nem törődik velünk. Mi azonban örülhetünk Isten szuverenitásának, mert még annál is nagyobb a szeretete, jósága, irgalma, könyörületessége, hűsége és szentsége.

Akit nem ismerünk, abban nem is bízhatunk, és csak egy módja van, hogy megismerjük Istent: az igéje által. Nincs semmilyen mágikus recept, amely által egyik napról a másikra lelki óriásokká válnánk, nincs semmilyen mágikus imádság, amitől, ha naponta háromszor elmondjuk, érettebbek leszünk, növekszik a hitünk és erős és magabiztos bástyákká válunk. A Biblia az egyetlen forrása annak az erőnek, amely képes megváltoztatni belülről az életünket. Ehhez azonban elkötelezettség – szorgalmas, naponkénti elkötelezettség – szükséges, hogy megismerjük Istent, aki mindent kézben tart. Ha mélyen belekortyolunk igéjébe, és hagyjuk, hogy átitassa elménket és szívünket, Isten szuverenitása nyilvánvalóvá válik előttünk, és örvendezni fogunk benne, mivel közelről is megismerjük, és teljesen bízni tudunk abban az Istenben, aki a maga tökéletes célja érdekében mindent kézben tart.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan tanulhatok meg bízni abban a tényben, hogy Isten mindent kézben tart?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries