settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan lehetek jó keresztény?

Válasz


Milyen nagyszerű is volna, ha a keresztény életnek volna egy ellenőrző listája, egyfajta receptje, ami pontos útmutatást adna, és amit “ledolgozva” meggyőződhetnénk arról, hogy mi aztán “jó keresztények” vagyunk, nem? Az életben azonban csak kevés dolog működik így. Valójában a még pontosan követett receptek sem mindig vezetnek a várt eredményhez. Hiszen sokszor nem veszik figyelembe a hozzávalók apró minőségi különbségeit, a sütőtér hőeloszlását, de egyes ételek elkészítésénél még a légköri nyomás és számos más tényező is szerephez jut. A puding próbája az evés, hogy tehát mi a “jó”, az az eledelt elfogyasztó személy ízlelőbimbóin is múlik. Mit mondhatunk tehát, hogy hangzik a “tökéletes recept”, mi kell ahhoz, hogy valaki jó keresztény legyen?

Sokan azt mondják, hogy jó kereszténynek lenni annyit jelent, hogy naponta olvassuk a Bibliát, legalább reggel és este imádkozunk, hogy szolgálunk a gyülekezetben, hogy befizetjük a tizedet, hogy misszionáriusokat támogatunk tettel és szóval, hogy évente kétszer kimegyünk evangelizálni, meg effélék. Míg ezek persze mind jó és kívánatos cselekedetek a gyakorló hívő számára, a keresztény élet messze többről szól.

Keresztény az, aki Krisztusban teljesen újjá lett teremtve (2.Korinthusbeliekhez 5:17), akinek az Istennel való kapcsolata az Úr Jézus által már helyre lett állítva. A keresztény élet arról szól, hogy mind jobban és jobban megismerjük Istent, hogy örömünket leljük az Ő személyében, és az Ő dicsőséget öregbítsük (Ézsaiás 43:7; 2.Korinthusbeliekhez 3:18; János 17:1-5, 22). Ha megismerjük Istent, abból bizonyos cselekedetek természetes módon fognak következni. Jézus ma is így szól hozzánk: “Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek" (János 15:14). Ezt megelőzően pedig ezeket is mondta: "Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. . . Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. . . Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék" (János 15:1-11). Az engedelmesség – a “jó keresztény” életvezetés – csak egy szeretetteljes kapcsolatból fakadhat. Az engedelmesség segítségünkre van abban, hogy megmaradjunk Isten szeretetében, és így megtapasztalhassuk az Ő örömét.

“Jó kereszténynek” lenni tehát nem bizonyos tettek véghezviteléről szól, hanem arról, hogy növekedjünk a Krisztus iránti szeretetben, és engedjük, hogy Szent Lelke átalakítsa szívünk (azaz teljes belső lényünk) és életünk. Jézus hitünk fejedelme és bevégzője (Zsidókhoz 12:2), életünk receptjének írója, de maga a főkostoló is. Miközben arra törekszünk, hogy mind belsőségesebben megismerjük Istent és dicsőséget adjunk az Ő nevének, egyre nagyobb örömünk lesz Őbenne (Zsoltárok 73:25-26). A jó keresztény személyesen ismeri Istent, örömét leli társaságában, és szüntelen növekszik a kegyelemben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan lehetek jó keresztény?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries