settings icon
share icon
Kérdés

Minek van valóban örök értéke ezen a világon?

Válasz


Mondanom sem kell, hogy a világon annak az egy dolognak van örök értéke, ami már önmagában örök. Az evilági élet ideiglenes, nem örök, ezért az életnek csak azon részének van örök értéke, amely az örökkévalóságban is megmarad. Világos, hogy a legfontosabb dolog ezen a földön, aminek örök értéke van, az a Jézus Krisztussal való kapcsolat, hiszen az örök élet ingyen ajándéka csak általa nyerhető el azok számára, akik hisznek (János 3:16). Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6). Hívők és hitetlenek egyaránt örökké fognak élni valahol. Ha nem Krisztussal töltjük az örökkévalóságot a mennyben, akkor csak egy másik lehetőség van: azok, akik elutasítják Őt, örök büntetésben részesülnek (Máté 25:46).

A temérdek anyagi jó kapcsán, amit a világ nyújt, és amit oly ádázul hajhásznak sokan, Jézus azt tanította, hogy ne halmozzunk fel magunknak földi kincseket, amik tönkremehetnek vagy amiket ellophatnak (Máté 6:19-20). Végül is, semmit sem hoztunk magunkkal erre a világra, és semmit nem is vihetünk magunkkal. Mégis, a siker és anyagi biztonság utáni hajszában alapvető keresztyén értékeink gyakran figyelmen kívül maradnak, és a földi dolgok utáni törekvéseink közepette gyakran megfeledkezünk Istenről. Amikor a nép 3500 évvel ezelőtt az Ígéret földje előtt állt, Mózes már beszélt erről. Figyelmeztette őket, hogy ne feledkezzenek meg Istenről, mert tudta, hogy mihelyt szép házakat építenek maguknak és letelepednek, a szívük felfuvalkodik, és megfeledkeznek Róla (5Mózes 8:12-14). Szemben azzal, amit a világ próbál elhitetni velünk, nyilvánvalóan semmi örök értéke nincs annak, ha az életünket önmagunknak éljük, ha mindent igyekszünk kihozni magunknak az életből.

De mégis jelentős örök értéke lehet annak, amit az életünkkel kezdünk az alatt a rendkívül rövid idő alatt, amit a földön töltünk. Habár a Szentírás világossá teszi, hogy a földi jó cselekedeteink nem üdvözítenek és nem tartanak meg (Efezus 2:8-9), az is világosan kitűnik, hogy az, amit a földi létünk során teszünk, örök jutalmat nyer. Krisztus maga mondta: „Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint” (Máté 16:27). Valóban, hívőként Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten” (Efezus 2:10, kiemelés tőlem). Ezek a „jó cselekedetek” azt jelentik, hogy legjobb tudásunk szerint az Urat szolgáljuk mindennel, amit nekünk adott, és mindenben teljesen tőle függünk.

Pál apostol ír azoknak a cselekedeteknek a minőségéről, amelyek örök jutalmat nyernek. A hívőket az építőkhöz hasonlítva és a cselekedeteink minőségét az építőanyagokhoz, Pál azt mondja, hogy a jó minőségű anyagok, amelyek kiállják Isten próbáját és örök értékűek, az az arany, ezüst és drágakő, míg ha rosszabb anyagokat (fa, széna és szalma) építünk az alapra, Krisztusra, annak nincs örök értéke, és nem nyer jutalmat (1Korinthus 3:11-13). Lényegében Pál azt mondja, hogy nem minden cselekedetünk és megnyilvánulásunk nyer jutalmat.

Számos módja van annak, hogy az Úrért végzett szolgálatunkért jutalmat kapjunk. Először, fel kell ismernünk, hogy minden igazi hívőt Isten különített el, mégpedig a maga számára. Amikor elfogadtuk Isten üdvajándékát, bizonyos lelki ajándékokat kaptunk (1Korinthus 12:7,11). Ha azt hinnénk, hogy az ajándékaink értéktelenek, jusson eszünkbe, amit Pál mondott a korinthusi gyülekezetnek, hogy a Krisztus teste sok tagból áll. „...az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta... [és] a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek” (1Korinthus 12:18,22, kiemelés tőlem). Ha használod a lelki ajándékaidat, jelentős szerepet töltesz be a Krisztus testében, és olyasmit teszel, aminek örök értéke van.

Krisztus testének minden tagja jelentősen hozzájárulhat a test növekedéséhez és Isten dicsőségéhez, ha alázatosan erre törekszünk. Minden apró darab kiegészíti azt a csodálatos mozaik képet, amit Isten készít, amikor mindnyájan tesszük a dolgunkat. Ne feledjük, hogy a földön nincs más teste Krisztusnak, csak a miénk, nincs más keze, csak a miénk, és nincs más lába, csak a miénk. A lelki ajándékok arra valók, hogy Isten kiáraszthassa kegyelmét másokra. Amikor a parancsolatoknak engedve kimutatjuk a szeretetünket Isten iránt, amikor a nehézségek és üldöztetések ellenére kitartunk a hitben, amikor az Ő nevében irgalmasságot tanúsítunk a szegények, betegek és hátrányos helyzetűek iránt, és amikor segítünk enyhíteni a körülöttünk levő szenvedésen, akkor valóban arannyal, ezüsttel és drágakövekkel építkezünk, amiknek örök értékük van.

EnglishVissza a magyar oldalra

Minek van valóban örök értéke ezen a világon?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries