settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan tudjuk azt gyakorlatban is megvalósítani, hogy egyedül Istentől függjünk?

Válasz


Az Istentől való tudatos függés a keresztény élet alapvető eleme. Lelkünk üdvösségéért Istenben bízunk, sőt, egyedül Tőle tesszük azt függővé (Efézusbeliekhez 2:8-9). Bölcsesség tekintetében is az Ő kegyelmére hagyatkozunk (Jakab 1:5). Valójában mindenünket Tőle reméljük (Zsoltárok 104:27), és mindenben Istentől függünk (Példabeszédek 3:5-6). A zsoltáros a következő hármas szóképpel szemlélteti az Úr megbízhatóságát: ”Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm...” (Zsoltárok 18:3).

Persze az, hogy egyedül Istenre hagyatkozunk, még messze nem azt jelenti, hogy könnyelmű ostobaságokra adjuk fejünk. Jézusnak nem kellett leugrania a templom csúcsáról, hogy bárkinek is “bebizonyítsa”, hogy Ő valóban Isten személyére hagyatkozik (Máté 4:5-7). Egy egész szakadéknyi különbség van az Istenbe vetett bizalom és Isten próbára tétele, azaz kísértése közt. Az Istentől való függésünk szintén nem azt jelenti, hogy lemondunk Isten gondoskodó ajándékairól: egy torokgyulladással küszködő ember visszautasíthatja orvosa felkeresését, (rekedt hangon) hangoztatva: “Gyógyulásomért egyedül Istenre hagyatkozom”. Éppígy egy autóvezető is becsukhatja szemeit, elengedheti a kormányt, mondván: “Egyedül Istenre hagyatkozom, hogy hazajussak”. Így cselekedni nem kis balgaság volna. Isten orvosokkal és gyógyszerekkel is gondoskodott rólunk, hogy segítse gyógyulásunk, de az arra való józan eszünket is Ő adta, hogy ne engedjük el száguldó autónk kormányát. Valójában akkor is Istentől függünk, amikor orvoshoz megyünk, tudva azt, hogy végső soron minden gyógyulás Istentől ered. És persze vezetés közben is Istenre hagyatkozunk, hiszen azt is tudjuk, hogy egyedül Ő adhatja meg a valós biztonságot.

Minden időben Istenre kell hagyatkoznunk, persze azt is őszintén el kell ismernünk, hogy vannak olyan élethelyzetek, melyekben nem is tehetünk mást. Az Úr azonban megadja nekünk azt a hitet, amire szükségünk van, hogy ezen időszakokat is átvészeljük. Sidrák, Misák és Abednégó nem tudta megingatni a királyt elhatározásában, mint ahogy a tüzes kemence mardosó lángjait sem tudták megoltani. Egyet viszont biztosan tudtak: nem hajolhatnak meg valami hamis isten előtt. Így tehát a tűzbe vettettek, de ők még ekkor is kizárólag Istenre hagyatkoztak, hogy “kivánatos véget” adjon nekik (Dániel 3. fejezete).

Íme néhány gyakorlati módszer, melyek segítenek minket abban, hogy egyedül Istentől függjünk:
1) Imádkozz! Az imádság, többek között, Isten hatalmának, ígéreteinek és gondviselésének elismerése. Amikor imádkozol, Istentől való függőséged nyilvánítod ki. A Biblia egyenesen így szólít fel minket: “...hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt” (Filippibeliekhez 4:6).
2) Becsüld meg a Bibliát! Isten teljes ihletett Igéje számos információt, utasítást, példát és ígéretet tartogat az újszövetségi hívő számára (is). Minden nap olvasd a Bibliát! Mindent az Ige kijelentésének fényében ellenőrizz (Apostolok Cselekedetei 17:11)! Ha pedig ellentmondás merül fel aközött, amit a Biblia mond, és aközött, amit más beszél – legyen az bárki is – a Bibliát fogadd el igaznak! “Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten!...” (Zsoltárok 85:9).
3) Cselekedj helyesen! Mindig, minden helyzetben tedd azt, amiről tudod, hogy helyes, az eredményt pedig bízd csak Istenre. Jókébed helyesen cselekedett, amikor megmentette gyermekét, Mózest (2.Mózes 2:1-10; lásd még 2.Mózes 6:20). Dániel helyesen cselekedett, amikor szembeszállt a királlyal, és az Úrhoz fohászkodott (Dániel 6. fejezete). Dávid szintén helyesen cselekedett, amikor kiállt Góliáthtal szemben (1.Sámuel 17. fejezete). Mindegyik eset hőse egyedül Istenre hagyatkozott, aminek meg is lett a jutalma.
4) Magad válj élő áldozattá! A Rómabeliekhez írt levél 12:1 igeverse arra hív fel minket, hogy szánjuk oda testünk “élő áldozatul” Istennek. A “szent és Istennek kedves” áldozatok előbb megtisztulnak a bűntől, majd Istennek szentelik magukat. Amikor élő áldozattá válsz, akkor már csak az Úrnak élsz. Elengeded a jussodért és jogaidért való viaskodást, és felhagysz az önnön erődben való bizakodással. Amint megtanulsz Istennek szentelt élő áldozattá válni, annak az igazságát is feléred majd, hogy “...a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős” (2.Korinthusbeliekhez 12:10).
5) Maradj meg Krisztusban! A keresztény élet nem valami ünnepnaponkénti látogatás Istennél. Épp ellenkezőleg: Istent teszed oltalmaddá és hajlékoddá, benne és vele élsz. Jézus ezt így fogalmazta meg: “Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok” (János 15:4). Úgy függj Krisztustól, mint ahogy a gyümölcsét idejében meghozó szőlővessző függ a szőlőtőtől! A szőlőtőhöz ragaszkodó szőlőág bizonnyal betölti rendeltetését.
6) Tagadd meg az aggodalmaskodást! Isten jobban törődik gyermekeivel, mint a mező füvével, amit virágba öltöztet, vagy mint a madarakkal, melyeket naponta eledellel elégít meg. Igen, emberként számos szükségletetek van, de mindezt “...jól tudja a ti mennyei Atyátok...” - nyugtat minket az Úr Jézus (Máté 6:32). Tanuljátok hát meg, hogy “minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok” - emlékeztet rá a Szent Lélek (1.Péter 5:7). Ha a gondjaink egy részét saját vállainkon tartjuk, az arról tanúskodik, hogy valahol még mindig kételkedünk Isten gondoskodásában.

A tanítványok egy nap arról kérdezték Jézust, hogy ki a legnagyobb a mennyek országában. Jézus egy képileg is kifejező szemléltetést foganatosítva válaszolt: “...előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt, és monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába. A ki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában” (Máté 18:2-4). A gyermekkor egyik velejárója, hogy a gyermek önnön jólétéért is másokra van utalva. Isten gyermekei már (f)elismerik, hogy ez az Ő esetükben sincs másképp: mi is mindenben szerető mennyei Atyánktól függünk, legyen szó bármelyik szükségünkről is.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan tudjuk azt gyakorlatban is megvalósítani, hogy egyedül Istentől függjünk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries