settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a hitbéli növekedés a keresztény számára?

Válasz


A Szentírás azt parancsolja nekünk, hogy "...növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében" (2.Péter 3:18). Ez a növekedés lelki természetű gyarapodást-, azaz hitben való növekedést jelent.

Abban a pillanatban, amikor elfogadjuk Krisztust Megváltónknak, lelkileg újjászületünk, és ezzel egyidejűleg Isten családjába születünk bele. Éppúgy, mint ahogyan az újszülött csecsemőnek tápláló tejre van szüksége a növekedéshez és a helyes fejlődéshez, úgy a keresztény újszülött számára is elengedhetetlen a lelki táplálék a növekedéshez. "Mint az újszülöttek, vágyjatok a tiszta lelki tejre, hogy általa növekedjetek üdvösségetekben, most, hogy megízleltétek, hogy jó az Úr" (1.Péter 2:2-3). Az Újszövetségben a tej a keresztény élet legalapvetőbb elemeinek jelképeként használatos.

Amint azonban a csecsemő növekszik, étrendje is megváltozik, így az egy idő után már szilárd eledelt is tartalmaz. Ezt szem előtt tartva olvassuk el, hogyan intette a Zsidókhoz írt levél írója a keresztény híveket: "Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre" (Zsidókhoz írt levél 5:12-14). Pál apostol a korinthusi hívőknél is ugyanezt a problémát ismerte fel: számottevő növekedés nem volt hitükben, így csak "tejet" tudott nekik adni, mert még nem álltak készen a szilárd táplálék befogadására (1.Korinthusbeliekhez 3:1-3).

Az emberi csecsemő és a lelki csecsemő analógiája talán attól fogva kezd bicegni, mikor észbe vesszük, hogy hogyan érik a csecsemő. Az emberi csecsemőt szülei táplálják, növekedése természetes módon megy végbe. Egy keresztény csecsemő azonban csak annyira fog növekedni, amennyire céltudatosan olvassa és forgatja Isten Igéjét, amennyire engedelmeskedik annak, és amennyire alkalmazza azt életében. A növekedés e tekintetben rajta múlik. Léteznek olyan keresztények, akik bár már sok éve üdvözültek, lelkileg még mindig csecsemők. Nem tudják befogadni és ezáltal megérteni sem Isten Igéjének mélyebb igazságait.

Miből álljon tehát a keresztény étrendje? Isten Igéjének minden falat kenyeréből! A Biblia által közölt teljes igazság gazdag táplálékot jelent a hívő kereszténynek. Péter apostol azt közvetítette felénk, hogy Isten a magáról való (egyre növekvő) ismeretünk által mindent megad nekünk, amire az élethez csak szükségünk van. Olvassuk figyelmesen a 2.Péter 1:3-11 igerészt! Péter apostol itt azon jellembeli minőségeket sorolja, melyeket hitünk sarokkövéhez kell “tapasztanunk”, hogy hitben valóban érett kereszténnyé válhassunk, és hogy gazdag fogadtatásban legyen részünk Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus örökkévaló országában.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a hitbéli növekedés a keresztény számára?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries