settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a szilárd döntéshozatal bibliai alapelvei?

Válasz


A megalapozott döntéshozatal azzal kezdődik, hogy meghatározzuk, mi Isten akarata. Isten örömmel kijelenti akaratát azoknak, akik készek követni utasításait (Zsoltárok 33:18, 35:27, 147:11). Nekünk is úgy kell hozzáállnunk a döntéshozatalhoz, ahogy maga Jézus, aki azt mondta: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied" (Lukács 22:42, Máté 6:10).

Isten két fő eszközt használ akarata kinyilatkoztatására: először, a Lelkét: „amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek" (János 16:13, vö. 1János 2:20,27). Másodszor, Isten az igéje révén jelenti ki akaratát. „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága" (Zsoltárok 119:105, vö. Zsoltárok 19:7-9, 2Péter 1:19).

A döntéshozatal folyamatában megítélünk egy attitűdöt vagy tettet. A döntéseket az akaratunk szüli, és mindig vagy az elménk, vagy az érzelmeink, vagy mindkettő vezérli. A döntéseink valójában a szívünk vágyait tükrözik (Zsoltárok 119:30). Ezért a legfőbb kérdés mielőtt döntést hozunk az, hogy „magamnak akarok örömöt szerezni vagy az Úrnak?" Józsué magasra tette a lécet: „De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni... De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk" (Józsué 24:15, vö. Róma 12:2).

Isten az életünk teljes képét látja: a múltat, a jelent és a jövőt. Igéje és Lelke által kijelenti magát nekünk, hogy tanítson és tanácsoljon. Isten ezt ígérte nekünk: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem" (Zsoltárok 32:8, vö. Zsoltárok 25:12). Előfordulhat, hogy Isten akarata nem lesz kívánatos vagy örömteli, amikor a szívünk a maga vágyait követi ahelyett, hogy Istenben bízna. De végül rájövünk, hogy Isten akarata mindig a javunkat szolgálja (Zsoltárok 119:67, Zsidók 12:10-11).

Ismétlem, a szilárd döntéshozatal kulcsa az, ha megismerjük Isten akaratát, és nem a saját szívünk vágyait követjük. „Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet" (Példabeszédek 14:12, vö. Példabeszédek 12:15, 21:2). Amikor magunk helyett Istenben bízunk, hamar rájövünk, hogy milyen döntések tetszenek neki.

Először, Isten megáldja azokat a döntéseket, amelyeket Ő kezdeményezett, és összhangban vannak az igével: „A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged" (Példabeszédek 4:11, vö. Zsoltárok 119:33). Másodszor, Isten megáldja azokat a döntéseket, amelyek az Ő célját szolgálják és az Ő erején nyugszanak: „mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően" (Filippi 2:13, vö. Filippi 4:13).

Továbbá Isten megáldja azokat a döntéseket, amelyek dicsőséget szereznek neki: „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek" (1Korinthus 10:31). Megáldja az olyan döntéseket, amelyek az Ő jellemét tükrözik, amelyek igazságot, kedvességet és alázatot tükröznek: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben" (Mikeás 6:8, vö. 1Korinthus 10:31, 1Timóteus 4:12). Végül pedig megáldja azokat a döntéseket, amelyek hitből fakadnak: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik" (Zsidók 11:6).

Ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten bölcsességet ígért gyermekeinek, ha kérik azt: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" Jakab 1:5, vö. 1Thesszalonika 5:17). Amikor pedig bölcsességet kérünk, bízzunk abban, hogy Isten megválaszolja az imánkat: „De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól" (Jakab 1:6-7). Fontos a türelem is, miközben Isten időzítésére várunk: „És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret" (Zsidók 6:15).

Amikor fájdalmas döntést kell hoznunk, a döntéshozatal még nehezebb. Olykor a dolgok helyes folyása valamilyen módon fájdalmat is okoz nekünk. Ilyenkor van leginkább szükségünk kegyelemre. Tényleg készek vagyunk szenvedni Krisztus dicsőségére? „Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét" (1Péter 4:1-2).

Döntés előtt állsz? Vizsgáld meg Isten igéjét útmutatásért. Vigasztaljon az a béke, amelyet csak Ő nyújthat (Filippi 4:7). Kérj bölcsességet, bízz ígéreteiben, és igazgatni fogja ösvényedet: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet" (Példabeszédek 3:5-6, vö. Ézsaiás 58:11, János 8:12).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a szilárd döntéshozatal bibliai alapelvei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries