settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan kerülhetek Isten oltalma alá?

Válasz


Az ember bűnének és az azt követő átoknak köszönhetően, amely megmérgezte Isten tökéletes teremtését, a világ gyakran egy veszélyes hely. Az emberek naponta természeti katasztrófáktól, bűncselekményektől, rossz egészségi állapottól, stb. szenvednek. Természetes dolog oltalmat keresni az élet fájdalmas és szomorú időszakaiban. Amikor Isten családjának tagjává válunk, nekünk ígéri-e a Biblia Isten oltalmát?

A Szentírásban számos igeverset találunk, amely Isten fizikai védelméről biztosítanak. A Zsoltárok 121:3 például azt ígéri: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. A 7. versben a zsoltáros azt mondja: „Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet." Amikor Izrael bement az Ígéret földjére, Isten azt ígérte nekik, hogy soha nem hagyja el őket, és nem távozik el tőlük (5Mózes 31:6).

Első ránézésre úgy tűnik, hogy Isten azt ígéri gyermekeinek, hogy megóvja őket a bajtól. De ha így van, akkor miért szenved el oly sok keresztyén világszerte üldöztetést, betegséget, veszteséget és sérülést? Mindnyájan ismerünk olyan hívőket, akiknek „a lába megtántorgott". Isten szegi meg az ígéretét, vagy mi nem értünk valamit?

Először is, az Ószövetség testi épségre vonatkozó ígéreteit a mózesi szövetség fényében kell értelmeznünk. Ha Izrael fiai engedelmeskedtek a szövetségnek, Isten különböző anyagi és testi áldásokat ígért nekik: sok termést, állatot, gyermeket, stb. (5Mózes 28). A régi szövetség sokat foglalkozott a földi áldásokkal, és ezek közt szerepelt a testi oltalom. Ez képezte az alapját Ezékiás imádságának is, amikor halálos betegség sújtotta (2Királyok 20:1-6). Az egész Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten megóvja népét, hogy tervét véghez vihesse (pl. 2Mózes 1:22-2:10, 1Királyok 17:1-6, Jónás 1).

Fontos megérteni, hogy mi az új szövetség alatt vagyunk, nem a régi alatt. Isten nem ígéri, hogy a Krisztusban hívőket megóvja a testi bajoktól. Minden bizonnyal vannak olyan alkalmak, amikor irgalmasan megóv minket olyan helyzetektől, amelyekben megsérülhetnénk vagy elhunynánk. Pál és Lukács esete, amikor túlélik a hajótörést (ApCsel 27), vagy Pál immunitása a kígyómarással szemben jó példák erre. Ma azonban Isten általában lelki oltalmat ígér a hívőknek.

Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónknak, a Szentlélek azonnal belénk költözik. Attól a pillanattól kezdve elpecsétel minket az örökkévalóságra, és Isten lelki oltalma alá helyez. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a jövőbeli bűneinktől vagy a Sátán ármánykodásaitól, soha nem veszítjük el a nekünk adott üdvösséget (2Timóteus 1:12). Semmi sem választhatja el a hívőt Isten szeretetétől (Róma 8:38-39). Sőt, hatalmat kapunk a bűn felett: többé nem vagyunk bűnös gondolatok, vágyak és tettek rabjai, hanem egy új, szent életre születünk újjá (Róma 6:22).

Életünk során Isten folyamatosan „meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Filippi 4:7), megadva a próbákhoz és megpróbáltatásokhoz szükséges erőt, békességet és kitartást. Lelke olyan gyümölcsöt terem bennünk, amely megerősít a keresztyén életben (Galata 5:22-23), és hatékony eszközökkel lát el, amelyekkel elháríthatjuk az ellenség lelki támadásait (Efezus 6:10-18).

Semmi rossz nincs abban, ha testi oltalmat kérünk az Úrtól, csak tartsuk észben, hogy Isten nem mindig tartja azt jónak. Tudja, hogy a minket érő próbák megerősítenek minket, és minden testi próbatétel során biztosak lehetünk lelki oltalmában. Ezért ahelyett, hogy teljes testi védelmet várnánk Istentől, tegyük magunkévá Jakab szavait: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez" (Jakab 1:2-3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan kerülhetek Isten oltalma alá?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries