settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Istent dicsőíteni?

Válasz


Istent dicsőíteni annyi mint neki adni a dicsőséget. A dicsőség szó az ószövetségi vonatkozásban magában hordozza a nagyság és ragyogás gondolatát is. Az Újszövetségben az ekként fordított szó jelentése: méltóság, tisztelet, dicséret, imádat. Összerakva a kettőt arra jutunk, hogy Istent dicsőíteni annyi mint elismerni a nagyságát, és Őt tisztelni, dicsérni és imádni elsősorban azért, mert Ő és egyedül Ő méltó a tiszteletre, dicséretre és imádatra. Isten dicsősége a természetének a lényege, és amikor Őt dicsőítjük, felismerjük ezt a tényt.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha Istené minden dicsőség, márpedig az övé, akkor hogy tudunk mi neki mégis dicsőséget adni? Hogy tudunk olyasmit adni Istennek, ami már eleve az övé? A kulcs az 1Krónika 16:28-29-ben található: „Adjatok az Örökkévalónak, népek családjai, adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és tiszteletet! Adjátok az Örökkévalónak a dicsőséget, amely megilleti, hozzatok neki ajándék-áldozatot, jöjjetek színe elé! Imádjátok az Örökkévalót szentségben és ékességben" (Egyszerű). Ezekben a versekben azt látjuk, hogy Isten dicsőítésének két eleme van. Először is azért kell dicsőséget adni az Úrnak, mert ez megilleti Őt. Senki más nem méltó arra a dicséretre és imádatra, amelyet neki adunk. Az Ézsaiás 42:8 is ezt támasztja alá: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak." Másodszor, azért kell neki „ajándék-áldozatot" hoznunk, mert ez része az Istent dicsőítő imádatnak. Milyen ajándék-áldozatokat hozhatunk Istennek, amelyekkel dicsőíthetjük Őt?

Ahogy szentsége fénye és szépsége elé járulunk, hogy áldozatot hozzunk neki, nem mást viszünk, mint beleegyezést, engedelmességet, alárendeltséget, illetve a tulajdonságait soroljuk fel vagy magasztaljuk Őt. Isten dicsőítése azzal kezdődik, hogy egyetértünk mindennel, amit mond, különösen magáról. Az Ézsaiás 42:5-ben Isten ezt állítja: „Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak". Mivel Ő szent, tökéletes és igaz, kinyilatkoztatásai és rendelkezései is szentek, tökéletesek és igazak (Zsoltárok 19:7), és azzal tudjuk Őt dicsőíteni, ha ezekre odafigyelünk és elfogadjuk. Isten igéje, a Biblia az Ő szava hozzánk, és mindent tartalmaz, amire a benne való élethez szükséges. De odafigyelni és elfogadni azt, amit Isten mond, nem fog dicsőséget szerezni neki, hacsak nem rendeljük alá neki magunkat és nem engedelmeskedünk parancsolatainak, amelyeket az igéjében közölt velünk. „De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével" (Zsoltárok 103:17-18). A János 14:15-ben Jézus megismétli, hogy Istent dicsőíteni és szeretni egy és ugyanaz: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat".

Dicsőíteni úgy is lehet, ha felsoroljuk Isten tulajdonságait és tetteit. Utolsó beszédében, mielőtt megölték volna a hitéért, István újra felelevenítette, hogy miket tett Isten Izraellel attól kezdve, hogy Ábrahám, Isten parancsának engedelmeskedve, elhagyta a hazáját, egészen Krisztusnak, az Igaznak az eljöveteléig, akit Izrael elárult és meggyilkolt. Amikor elmeséljük, mit tett Isten az életünkben, hogyan szabadított meg a bűnből, és milyen csodálatos munkát végez a szívünkben és elménkben nap mint nap, azzal Őt dicsőítjük mások előtt. Noha mások nem mindig akarják hallani, hogy Istent dicsőítjük, Ő több mint örül neki. Az Istvánt hallgató tömeg gyűlölte, amit mondott, befogták füleiket és igyekeztek megkövezni. „Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll" (ApCsel 7:55).

Istent dicsőíteni annyi mint a tulajdonságait magasztalni: szentségét, hűségét, irgalmát, kegyelmét, szeretetét, nagyságát, szuverenitását, hatalmát és mindentudását – hogy csak néhányat említsünk –, és újból és újból felsorolni azokat az elménkben, és beszélni másoknak az Ő üdvösségének semmi máshoz nem fogható jellegéről.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Istent dicsőíteni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries