settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Jézust szeretni?

Válasz


Ahhoz, hogy megérthessük, mit jelent Jézust szeretni, először is azt kell meghatározzuk, hogy maga a szeretet szó mit jelent. Mivel Jézusról beszélünk, a definíciót az Újszövetségben a "szeretet" szóra használt két főbb görög kifejezésre korlátozzuk. Az egyik ilyen szó a philia. Ez testvéri szeretetre, vagy egy embertársunkkal való szoros kapcsolatra utal. Az ilyen típusú szeretet kimutatása nem követel semmilyen lényegi áldozatot egyik fél részéről sem. Ez a szeretet a szívélyes viszonyulásban és az odaszánt minőségi időben is megmutatkozik. Tágabb értelemben egy futó ismerőstől egészen a közeli munkatársig bárkit lehet “philia-szeretettel” szeretni. Ez a szeretet azonban könnyen elhalványulhat, ha a szeretett személy mondjuk elköltözik, vagy ha az ember már nem találkozik vele olyan gyakran. Ez tehát nem az a fajta szeretet, amely annak a szeretetnek feleltethető meg, amit Jézus a követőitől kíván.

A “szeretetként” fordított másik görög szó az agapé. Ez a szeretet már feltétel nélküli szeretetnek tekinthető. Erről a szeretetről ír Pál apostol Isten Szent Lelke által az 1.Korinthusbeliekhez írt levél 13. fejezetében. Ez az a szeretet, ami a legközelebb visz minket annak megértéséhez, hogy valójában mit jelent Jézust szeretni. Pál annak mentén jellemzi és magyarázza ezt a fajta szeretetet, hogy mely cselekedetekben nyilvánul meg és melyekben nem. Az 1.Korinthusbeliekhez 13:4-8 igerésze szerint az agapé hosszútűrő, kegyes, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent elhisz (nem hiszékeny, hanem jóhiszemű – a fordító megjegyzése), mindent remél, mindent eltűr, és soha el nem fogy. Az agapé ugyanakkor nem irigykedik, nem kérkedik és nem örül a rossznak; nem fuvalkodik fel, nem viselkedik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed egykönnyen haragra és nem rója fel a sérelmére elkövetett gonosz dolgokat. A legfontosabb, hogy az agapé szeretetnek sosincs, és soha nem is lesz vége. Nem fakul meg úgy, mint a philia. Az agapé sosem a körülmények vagy az adott feltételek függvénye. Ha egyszer minden véget is ér, az agapé örökké megmarad.

Az Urat szeretni annyit tesz, hogy követjük Őt, bárhová is vezessen minket, hogy engedelmeskedünk Neki, bármit is kér, valamint hogy minden próbatételünkben Őbenne bízunk. Jézust szeretni azt jelenti, hogy visszatükrözzük azt a szeretetet, amelyet Isten irántunk tanúsít, mert "nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért" (1.János 4:10). Az Urat szeretni egyben azt jelenti, hogy gondoskodunk azokról, akiket Ő szeret (1.János 4:19; lásd még János 21:16).

Az agapé nem az érzelmeken, hanem az akaraton alapszik. Az agapé minden egyes alkotója olyan tudatos döntésnek fogható fel, amely által bizonyos cselekedetekre kötelezzük el magunkat. Mikor tehát Jézus arra hívott (f)el, hogy “ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15), akkor valójában azt tanította, hogy az Ő szeretete cselekedetekben nyilvánul meg, nem pedig elsősorban terjengős érzésekben. Ha Jézust úgy akarjuk szeretni, ahogyan Ő parancsolta, akkor tudatos döntést kell hozni amellett, hogy a Korinthusbeliekhez írt első levél 13. fejezetében leírt minta szerint cselekedjünk. Jézus világosan tárta elénk, hogy Őt szeretni egyet jelent az Ő szolgálatával (János 14:15, 21, 23, 28), mint ahogy azt is, hogy az engedetlenség az iránta való szeretet hiányának bizonyítéka (János 14:24). Jézust szeretni tehát azt jelenti, hogy megfontoltan úgy cselekszünk, hogy a Neki felajánlott cselekedeteink (melyek javarészt embertársaink szolgálatában fognak megnyilvánulni – a fordító megjegyzése) és engedelmességünk az iránta való odaadásunkat juttassák kifejezésre.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Jézust szeretni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries