settings icon
share icon
Kérdés

Van-e a hívőknek hatalmuk arra, hogy megfeddjék az ördögöt?

Válasz


Vannak keresztyének, akik azt állítják, hogy nemcsak hatalmuk van megfeddeni az ördögöt, de az is a dolguk, hogy folyamatosan ezt tegyék. Ennek a meggyőződésnek semmi bibliai alapja nincs. Sátán, Istennel ellentétben, nem mindenütt jelenvaló. Egyszerre csak egy helyen tud jelen lenni, és vajmi kevés a valószínűsége, hogy az egyes keresztyéneket személyesen zaklatná. Persze, ördögök légiói állnak rendelkezésére, hogy ezt tegyék, és ezek mindenhol ott is vannak, hogy tönkretegyék egy hívő bizonyságtételét. Meg kell itt jegyeznünk, hogy abban az értelemben, amelyben a Biblia beszél az ördögi megszállottakról, egy hívő sem lehet megszállott.

De hívőként tudatában kell lennünk a gonosz jelenlétének a valóságának. Miközben próbálunk szilárdan megállani a hitben, rá kell jönnünk, hogy az ellenségeskedés nem pusztán emberi elgondolásokból fakad, hanem a sötétség hatalmasságai a mozgatórugók. A Biblia azt mondja: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak" (Efezus 6:12).

Nyilvánvaló, hogy Isten jelentős hatalmat és befolyást adott a Sátánnak, amit a földön gyakorolhat, legalább is most, de mindig Isten szuverén hatalmának a korlátai között. A Biblia azt mondja, hogy a Sátán úgy jár körülöttünk, mint egy oroszlán, keresve, hogy kit ejthet el prédaként és nyelhet el (1Péter 5:8). Azoknak a szívében, akik nem engedelmeskednek Istennek, Sátán munkálkodik (Efezus 2:2). Aki nincs a szuverén Isten uralma alatt, az a gonosz uralma alatt van (ApCsel 26:18; 2Korinthus 4:4). Az újjászületett keresztyének többé nem a Sátán vagy a bűn rabszolgái (Róma 6:6-7), de ez nem jelenti azt, hogy immunisak vagyunk a kísértésekkel szemben, amelyeket elénk helyez.

A Biblia nem arra hatalmazza fel a hívőket, hogy megfeddjék az ördögöt, hanem hogy álljanak neki ellen. A Jakab 4:7 azt mondja: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." A Zakariás 3:2 szerint az Úr feddi meg a Sátánt. Még Mihály, az egyik leghatalmasabb angyal sem merészelte megvádolni a Sátánt, hanem azt mondta, hogy „Dorgáljon meg téged az Úr" (Júdás 1:9). A hívőknek, amikor a Sátán támadásai érik, Krisztushoz kell fordulniuk. Ahelyett, hogy az ördög legyőzésére koncentrálnánk, Krisztus követését kell célul kitűznünk (Zsidók 12:2), és bíznunk kell, hogy Ő legyőzi a gonoszt.

Nincs szükség arra, hogy megfenyítsük a Sátánt, mert Isten teljes fegyverzettel ellátott, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak (ld. Efezus 6:10-18). A leghatékonyabb fegyverek, amelyekkel az ördög ellen harcolhatunk a hit, bölcsesség és Isten és az Ő igéjének ismerete. Krisztus, amikor a Sátán megkísértette, a Szentírásból válaszolt neki (ld. Máté 4:1-11). Ahhoz, hogy lelki dolgokban győzedelmeskedni tudjunk, tiszta lelkiismerettel kell bírnunk, és kontrollálni kell a gondolatainkat. „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre" (2Korinthus 10:3-5).

EnglishVissza a magyar oldalra

Van-e a hívőknek hatalmuk arra, hogy megfeddjék az ördögöt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries