settings icon
share icon
Kérdés

Miért engedi Isten, hogy próbákon és nehézségeken menjünk át?

Válasz


Az egyik legnehezebb része a keresztyén életnek az, hogy ha Krisztus tanítványai leszünk, nem mentesülünk az élet próbái és nehézségei alól. Miért engedi egy jó és szerető Isten, hogy ilyesmiken menjünk át, mint a gyermekünk elvesztése, betegség vagy sérelem akár a saját, akár szeretteink életében, anyagi nehézségek, aggodalmaskodás vagy félelem? Ha szeretne minket, minden bizonnyal távol tartaná tőlünk ezeket a dolgokat. Végül is a szeretet nem azt jelenti, hogy könnyű és kényelmes életet akar nekünk adni? Hát nem. A Biblia világosan tanítja, hogy Isten szereti az övéit, és nekik minden a javukra van (Róma 8:28). Ez csak azt jelentheti, hogy a próbákat és nehézségeket azért engedélyezi az életünkben, hogy azok a javunkat szolgálják. Ezért a hívő számára minden próbának és nehézségnek isteni célja van.

Mint minden egyébbel, Istennek az a végső célja, hogy egyre jobban az Ő Fiának a képére formálódjunk (Róma 8:29). Ez a hívők célja, és az élet minden eleme, beleértve a próbákat és nehézségeket is, úgy van megtervezve, hogy e felé a cél felé vezessen. A megszentelődés folyamatának része, mivel Isten a maga céljára különített el minket, hogy az Ő dicsőségére éljünk. Hogy ezt miként érik el a próbák, arról az 1Péter 1:6-7-ben olvashatunk: „Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre." Az igazi hívő hite az átélt próbák által formálódik, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a hitünk igazi és örökre megmarad.

A próbák istenfélő jellemet formálnak, és ennek tudatában örvendezhetünk a szenvedésben, mert tudjuk, hogy „a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által" (Róma 5:35). Jézus Krisztus tökéletes példát állított elénk. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk" (Róma 5:8). Ezekből a versekből kitűnik Isten célja mind Jézus Krisztus, mind a saját próbáinkkal és szenvedéseinkkel. A kitartás a hit meglétét igazolja. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem" (Filippi 4:13).

Vigyáznunk kell viszont, hogy ne keressünk ürügyet azokra a „próbákra és nyomorúságokra", amelyek a saját „rosszaságainkból" fakadnak. „Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó" (1Péter 4:15). Isten megbocsátja a bűneinket, hiszen azok örök büntetését Krisztus elhordozta a kereszten. Ebben az életben viszont el kell szenvednünk a bűneink és rossz döntéseink természetes következményeit. De Isten még ezeket a szenvedéseket is fel tudja használni a javunkra és a végső cél elérésére.

A próbáknak és nehézségeknek egyaránt céljuk és jutalmuk van. „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.... Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek" (Jakab 1:2-4, 12).

Az élet minden próbája és nyomorúsága felett győzedelmeskedni tudunk. „De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által" (1Korinthus 15:57). Noha lelki harcot vívunk, a Sátánnak nincs hatalma a Krisztusban hívőkön. Isten adta az igéjét, hogy vezessen minket; a Szentlelkét, hogy felruházzon minket; és a kiváltságot, hogy bármikor, bárhol eléje járulhassunk, és bármiért imádkozhassunk. Arról is biztosított, hogy nem érhet olyan megpróbáltatás, amely meghaladná az erőnket, és hogy „el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" (1Korinthus 10:13).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért engedi Isten, hogy próbákon és nehézségeken menjünk át?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries