settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan fejleszthetem a lelki tisztánlátásomat?

Válasz


A tisztánlátás az a képesség, amellyel felfogjuk és megértjük a homályos dolgokat; amellyel észlelünk; illetve amellyel meglátunk olyasmit, amit az átlagos elme nem lát meg. Ehhez hozzátartozik a pontosság, amellyel pontosan látjuk az igazságot. A lelki tisztánlátás az a képesség, amellyel különbséget tudunk tenni az igazság és tévedés között. A bölcsesség elengedhetetlen kelléke.

A lelki igazságot sok vita és konfliktus veszi körül, mivel homály fedi azt. Jézus azt mondta a tanítványainak a farizeusokról: „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg” (Máté 13:11). Sátán „megvakította a hitetlenek elméit” (2Korinthus 4:4, Károli), ezért Istennek meg kell világosítania az ember elméjét, hogy megérthessük az igazságot. Isten nélkül lehetetlen bölcsességre szert tenni. Ő megadja vagy elveszi az ítélőképességet (Jób 12:19-21).

Némelyek – tévesen – úgy tekintenek a lelki tisztánlátásra mint egy Isten-adta képességre, amellyel érzékelni tudjuk a jó vagy gonosz lelkek jelenlétét, és meg tudjuk állapítani, hogy van-e démon a helyiségben. Bár vannak ilyen képességgel rendelkező emberek, a tisztánlátásnak nem ez a biblikus jelentése. A lelki tisztánlátás végső soron bölcsességet jelent és azt a képességet, amellyel különbséget tudunk tenni az igazság és a tévedés között.

A Példabeszédek 1 megszemélyesíti a bölcsességet, és úgy beszél róla, mint akit megismerhetünk (20-33.v.). A Biblia azt állítja, hogy Jézus Krisztust „tette nekünk Isten bölcsességgé” (1Korinthus 1:30). Ennélfogva a bölcsesség vagy lelki tisztánlátás egy olyasvalami, ami a Jézus Krisztus ismeretéből fakad. A világ másféle módot ajánl a bölcsesség megszerzésére, mint Isten. A világ tanult emberei tudásra tesznek szert, majd a józanész kíséretében ezzel a tudással problémákat oldanak meg, épületeket húznak fel, és filozófiákat gyártanak. De Isten nem ilyen eszközökkel ismerteti meg magát. Az 1Korinthus 1:18-31 szerint Isten romba dönti „a bölcsek bölcsességét”, és a bölcsességet a „bolondoknak” és „erőtleneknek” adja a Jézus Krisztussal való kapcsolat révén. Ily módon „egyetlen ember se dicseked[het] az Isten színe előtt” (29.v.). Úgy tudunk szert tenni lelki tisztánlátásra, ha megismerjük Őt.

Semmi gond nincs azzal, ha az ember ismeretekre vagy diplomára tesz szert, ahogy azzal sem, hogy az eszünket és a logikát használjuk problémák megoldására. Lelki tisztánlátást azonban így nem lehet szerezni, ugyanis az Jézus Krisztus kinyilatkoztatása révén lesz a hívőé, majd az igazságosságban való növekedés (Zsidók 5:14) és imádság (Filippi 1:9) révén fog fejlődni. A Zsidók 5:11-14-ből megtudjuk, hogy miként fejleszthető a lelki tisztánlátás. Az író azokhoz szól, akiknek „eltompult a hallása”, azaz, kiestek a lelki tisztánlátás gyakorlatából. Azt mondja nekik, hogy aki „tejen” él (semmint a felnőttekhez méltó „kemény eledelen”), az mind nélkülözi az igazság beszédét; ellenben az érett hívő „érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére”. E szakasz szerint a lelki tisztánlátás kulcsa az, ha az Isten igéjének mesterei leszünk (mert abból ismerjük meg az igazságot), és ha folyamatosan gyakoroljuk benne magunkat (mert így szerzünk tapasztalatot).

Hogyan fejleszthetjük tehát a lelki tisztánlátásunkat? Először is, ismerjük fel, hogy egyedül Isten képes több bölcsességet adni, úgyhogy imádkozzunk érte (Jakab 1:5, Filippi 1:9). Másodszor, tudván, hogy csak gyakorlás és edzés által lehetünk elég bölcsek, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, vegyük kézbe a Bibliát, és ismerjük meg az igazságot, majd elmélkedés révén mélyítsük is el azt.

Amikor egy bank felvesz egy alkalmazottat, megtanítják felismerni a hamis bankjegyeket. Könnyen azt gondolhatnánk, hogy a legjobb módja ennek az, ha tanulmányozzuk a különböző hamis pénzeket. A gond ezzel csak az, hogy naponta születnek új hamisítványok. A legjobb módja a hamis bankjegy felismerésének az, ha jól ismerjük az igazit. A banki tisztviselők tanulmányozzák az igazi bankjegyeket, és így a hamis pénzekkel nem tudják őket becsapni. Az igazi ismerete segít leleplezni a hamist.

Lelki tisztánlátás érdekében a hívőknek is ezt kell tenniük. Olyan jól kell ismernünk az eredetit, hogy amikor hamisítvánnyal találkozunk, fel tudjuk ismerni. Ha ismerjük és követjük Isten igéjét, „a gyakorlat következtében már alkalmasak [leszünk] a jó és a rossz megkülönböztetésére” (Zsidók 5:14). Megismerjük Isten jellemét és akaratát. Ez a lelki tisztánlátás alapja: képesek vagyunk megkülönböztetni a világ hangját Isten hangjától, és rá tudunk érezni, hogy „ez most helyénvaló” vagy „ez most helytelen”. A lelki tisztánlátás elhárítja a kísértést, és alkalmassá tesz arra, hogy gyűlöljük a gonoszt, és ragaszkodjunk a jóhoz (Róma 12:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan fejleszthetem a lelki tisztánlátásomat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries