settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Istennel járni?

Válasz


A Bibliában több olyan személyről is olvashatunk, akik “Istennel jártak”, kezdve Énókh-kal, akivel az 1.Mózes 5:18-24 igehelyen találkozunk. Noét “igaz ember”-ként-, “tökéletes férfiú”-ként” jellemzi az Írás “a vele egykorúak között”, vagyis olyasvalakiként, aki az egész nemzedékében feddhetetlen volt, és hűen járt Istennel (1.Mózes 6:9). Mikeás próféta ihletett könyvének 6:8 igeverse így enged bepillantást Isten életünkre vonatkozó akaratába: “Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” Istennel járni azonban nem olyan tevékenység, amely csak kevesek számára van fenntartva. Isten valójában azt kívánja, hogy bárcsak minden gyermeke az Ő oldalán járna.

De mit is jelent az pontosan, hogy valakivel egy úton járunk? Képzeld el, hogy egy jó barátoddal együtt sétáltok egy vidéki tájon. Közel álltok egymáshoz. Beszélgettek, nevetgéltek, meghallgatjátok egymást, és kiöntitek egymásnak szíveteket. Figyelmed szinte minden mást kizárva erre a számodra kedves személyre összpontosul. Persze nyilván észreveszed a körülötted lévő szép dolgokat, meg néha egy-egy zavaró tényezőt is, de pusztán azért, hogy a barátod figyelmét is azokra irányíthasd. Együtt osztoztok az út és az együtt töltött idő szépségein. Harmóniában vagytok egymással, és mindketten örömötök lelitek ebben a békés baráti időtöltésben.

Istennel járni lényegében pont ilyen. Amikor a Fiába vetett hit által bensőséges, tiszta lélek által vezérelt kapcsolatba kerülünk Istennel (Zsidókhoz 10:22), Ő lesz szívünk leghőbb vágya. Személyének megismerése, hívó hangjának hallása, szívünk minden fenntartások nélküli kiöntése, az Ő akaratának keresése, egyszerre minden mást kitakar a nagy képből. Ő válik a mindenünkké. A Vele való találkozás nem csupán az álmos vasárnap reggelekre fenntartott tevékenység marad. Az lesz életünk rendeltetése és célja, hogy el nem múló közösségben legyünk Vele. A. W. Tozer (evangélikus lelkipásztor, számos keresztény könyv írója és lap szerkesztője) szerint minden kereszténynek az kell legyen a célja, hogy “a szüntelen Isten-imádat állapotában éljen”. Ez viszont nyilván csak akkor lehetséges, ha Istennel járunk.

Éppúgy, mint ahogyan a közeli barátokkal való minőségi idő is megköveteli, úgy az Istennel való járás is megkívánja, hogy sok más dologra “nemet” mondjunk, hogy elengedjünk mindent, ami elterelné a figyelmünket. Ha például a barátoddal mennél sétálni, de te közben végig egy lópikulát fújnál, akkor a közösen eltöltött idő vélhetőleg egyikőtök számára sem volna kellemes, kivéve ha mindketten bomlatok az általános iskolai furulya-zenéért. Sokan, akik megpróbálnak Istennel járni, magukkal akarják vinni régi életük sok lópikuláját, számos öreg bűnös szokást, világi időtöltéseiket vagy szellemileg toxikus kapcsolataikat. Bár tudják, hogy Isten nem akarja, hogy ezekben továbbra is elmerüljenek, mégis úgy tesznek, mintha azokkal valójában minden rendben volna. Így viszont az együtt töltött idő egyik fél számára sem lesz olyan szép és önfeledt, mint lehetne, mint amilyennek lennie kéne. Istennel járni azt jelenti, hogy az életedet illetően egyetértésben vagy Vele. “Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ámosz 3:3). Istennel együtt, egy úton haladni azt jelenti, hogy összehangoljuk, vagyis harmonizáljuk akaratunk az Övével, és minden nap arra törekszünk, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint aki már “Krisztussal együtt megfeszíttettem” (Galátziabeliekhez 2:20). Persze nem kell tökéletesek legyünk, mint ahogy egyikünk sem az (Rómabeliekhez 3:10). A szívünk vágya mégis az, hogy Isten örömét lelje bennünk, és azt is engedelmesen hagyjuk, hogy az Ő Lelke minél inkább a Fia képére formáljon át minket (Rómabeliekhez 8:29).

Amikor a Biblia a “járás” szót használja, akkor legtöbbször nem helyváltoztató mozgásra, hanem életmódra utal. Ennek megfelelően a világ útjain is járhatunk (2.Királyok 8:27; Efézusbeliekhez 2:2; Kolossébeliekhez 3:7). Az Újszövetség az Istennel való járást gyakran nevezi “Lélek szerint való járásnak” (Galátziabeliekhez 5:16; Rómabeliekhez 8:4). Istennel járni azt jelenti, hogy tudatosan elhatározzuk azt, hogy minden lehetséges módon Őt akarjuk dicsőíteni, függetlenül attól, hogy ez számunkra mit von maga után. Ennek ugyanis ára van. Istennel járni azt is jelenti, hogy nem adhatjuk magunkat társul gonosz emberekhez (Zsoltárok 1:1-3). A pusztulásba vezető széles sztráda helyett, a nehezebben járható keskeny utat választjuk (Máté 7:13-14). Nem azért élünk, hogy folyton azt keressük, hogy testi természetünk bűnös vágyait hogyan elégíthetjük ki (Rómabeliekhez 13:14). Igyekszünk mindent kiiktatni az életünkből, ami nem mozdítja elő a Vele való járásunkat (Zsidókhoz 12:2). A Korinthusbeliekhez írt első levél 10:31 igeversét pedig szó szerint ültetjük át a gyakorlatba: “Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.” Az idő előrehaladtával arra leszünk figyelmesek, hogy gondolatainkban, cselekedeteinkben, motivációinkban és életünk fontos döntéseiben is Isten útjai tükröződnek, hiszen olyan sok időt töltünk Vele (Példabeszédek 13:20).

Nem nehéz azonosítani azokat az embereket, akik Istennel járnak. Életük szöges ellentétben áll a körülöttük lévő világgal – úgy fénylenek, mint csillagok az éjszakai égbolton (Filippibeliekhez 2:15). Bennük a Lélek gyümölcse érik (Galátziabeliekhez 5:22-23), nem pedig a testi vágyak gyümölcse (Galátziabeliekhez 5:19-21). Az Apostolok Cselekedetei 4:13 igeversének tanúsága szerint Pétert és Jánost prédikálásukért letartóztatták, és a hatóságok elé állították. “Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.” Amikor minden nap Istennel járunk, a világ nem tehet mást, mint hogy felismerje, hogy a tökéletlenségeink és a bizonyos területeken való tájékozatlanságunk ellenére is Jézus társaságában voltunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Istennel járni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries