Hogyan sajátíthatom el Krisztus értelmét?


Kérdés: Hogyan sajátíthatom el Krisztus értelmét?

Válasz:
Az 1Korinthus 2:16-ban Pál az Ézsaiás 40:13-at idézi, és ezt állítja a hívőkről: „Bennünk pedig Krisztus értelme van." Ha Krisztus értelme van bennünk, akkor osztozunk Krisztus tervében, céljában és látásmódjában, és ezzel az értelemmel minden hívő rendelkezik.

Ha Krisztus értelme van bennünk, megértjük, mi Isten terve a világgal: dicsőséget szerezni magának, visszaállítani a teremtést eredeti pompájába és üdvösséget nyújtani a bűnösöknek. Azonosulunk Krisztus céljával, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (Lukács 19:10). Rendelkezünk Jézus perspektívájával: alázat és engedelmesség (Filippi 2:5-8), könyörületesség (Máté 9:36) és az Istentől való imádságos függés (Lukács 5:16) jellemez.

Az 1Korinthus 2:16-ot megelőző versek megfogalmaznak néhány igazságot Krisztus értelmével kapcsolatban:

1. Krisztus értelme szöges ellentétben áll az ember bölcsességével (5-6.v.).

2. Krisztus értelme magában hordozza az isteni bölcsességet, mely egykor el volt rejtve, de most nyilvánvaló (7.v.).

3. Krisztus értelme az Isten Lelke révén minden hívőben benne van (10-12.v.).

4. Krisztus értelme értelmetlen azok számára, akikben nincs meg a Lélek (14.v.).

5. Krisztus értelme jó ítélőképességgel ruházza fel a hívőt lelki kérdésekben (15.v.).

Ahhoz, hogy Krisztus értelme bennünk lehessen, először rendelkeznünk kell a Krisztusba vetett üdvözítő hittel (János 1:12, 1János 5:12). Az üdvösség elnyerését követően a hívő Isten befolyása alatt él. A Szentlélek a hívőben lakozik és megvilágosítja az elméjét, bölcsességgel, azaz Krisztus értelmével látván el. A hívő felelősséggel tartozik a Lélek vezetésének (Efezus 4:30), és engednie kell, hogy a Lélek átformálja és megújítsa az elméjét (Róma 12:1-2).

English


Vissza a magyar oldalra
Hogyan sajátíthatom el Krisztus értelmét?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől