settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan működik együtt Isten szuverenitása a szabad akarattal?

Válasz


Az Isten szuverenitása, valamint az ember szabad akarata és felelőssége közötti kapcsolat teljes mélységét lehetetlen felfognunk. Csak Isten tudja igazán, hogyan ezek pontosan hogyan működnek együtt az Ő üdvtervében. Erre a tanításra talán bármelyik másiknál jobban igaz, hogy döntő fontosságú beismernünk, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk teljes mértékben megérteni Isten természetét és az Ővele való kapcsolatunk mibenlétét. Ha a saját szabad akaratunkat és felelősségünket-, vagy éppen Isten szuverenitását hangsúlyozzuk túl, az mindkét esetben egy torz üdvösség-felfogás kialakulásához vezet.

A Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten határozza meg, ki üdvözül (Rómabeliekhez 8:29; 1.Péter 1:2). Az Efézusbeliekhez írt levél 1:4 igerésze szerint Isten már "a világ teremtetése előtt" kiválasztott minket magának. A Biblia többször "választottakként" (Rómabeliekhez 8:33, 11:5; Efézusbeliekhez 1:11; Kolossébeliekhez 3:12; 1.Thesszalonikabeliekhez 1:4; 1.Péter 1:2, 2:9) és "kiválasztottként" (Máté 24:22, 31; Márk 13:20, 27; Rómabeliekhez 11:7; 1.Timótheushoz 5:21; 2.Timótheushoz 2:10; Titus 1:1; 1.Péter 1:1) említi a híveket. Annak ténye, hogy a hívők eleve elrendeltettek (Rómabeliekhez 8:29-30; Efézusbeliekhez 1:5, 11) és kiválasztattak az üdvösségre (Rómabeliekhez 9:11, 11:28; 2.Péter 1:10), igen világos.

A Biblia ugyanakkor azt is tudtunkra adja, hogy személyes felelősség terhel minket azért, hogy elfogadjuk Krisztust életünk Megváltójaként. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor üdvözülünk is (János 3:16; Rómabeliekhez 10:9-10). Isten persze pontosan tudja, ki fog üdvözülni, hiszen Ő az, Aki az üdvösségre kiválaszt minket, nekünk viszont szabad akaratunkból kell Krisztust választanunk, hogy üdvözülhessünk. Hogy ezek a faktorok pontosan hogyan működnek együtt, azt az ember véges elméje képtelen felfogni (Rómabeliekhez 11:33-36). A mi felelősségünk abban áll, hogy kivigyük az evangéliumot a világba (Máté 28:18-20; Apostolok Cselekedetei 1:8) – az üdvözülők előzetes ismeretét, a kiválasztást és az eleve elrendelést Istenre kell bízzuk: nekünk egyszerűen csak engedelmeskednünk kell az evangélium megosztására felszólító parancsnak.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan működik együtt Isten szuverenitása a szabad akarattal?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries