settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan szerezhetek örömöt Istennek? Hogyan nyerhetem el Isten tetszését?

Válasz


Isten tetszését keresni minden hívő célja, vagy legalábbis minden hívő célja kellene legyen – mindazoknak, akik lelkük üdvösségéért Krisztus nevét hívják fel. Mindenki, aki Istennek örömöt akar szerezni, hit által kell keresse Istent, a Lélek-, és nem a test szerint kell járjon, és elhívásához méltóan kell haladjon Istennel, miközben engedelmeskedik és magát alárendeli az Ő akaratának – ezek az elvárások. Lehet, hogy mindez első hallásra lehetetlennek tűnik, Isten viszont azt akarja, hogy képesek legyünk örömet szerezni Neki, így Ő képessé is tesz minket arra. Ezeket a dolgokat a szívünkben lakozást vett Szent Lelke ereje által cselekedhetjük csak meg.

Pál apostol arra emlékezteti a rómabeli (és a világ minden más táján lévő) híveket, hogy “a kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt” (Rómabeliekhez 8:8). Az első lépés tehát az Istennek való tetszés felé vezető úton az, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus bűneinkért hozott önkéntes áldozatát, amelyet maga Isten tett hozzáférhetővé számunkra egyszülött fia kereszthalála által. Csak ekkor járhatunk “a Lélek”-, és nem “a test” szerint. Erre pedig egyedül hit által vagyunk képesek, ugyanis “hit nélkül...lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik” (Zsidókhoz 11:6).

A Rómabeliekhez írt Istentől ihletett levél 8. fejezetében Pál a bűnös (testi) természet és a Lélek által újjászült hívők természete közötti különbséget magyarázza. Akik még mindig a bűneikben vannak, azok minden gondolata a bűnös vágyaik körül forog, míg a Krisztusban újjászületettek elméje teljességgel megújult. Ez az új gondolkodásmód és gondolatvilág már a Lélek irányítása alatt áll, az újjászületettek vágya pedig az, hogy összhangban éljenek az Ő személyével. “Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti” (Rómabeliekhez 8:6-7). A második lépés, hogy a hívőként kedvesek lehessünk Isten szemében, pontosan abban áll, hogy (minden nap) meg kell bizonyosodjunk afelől, hogy a Lélek szerint-, nem pedig a test szerint járunk.

Az is szükséges, hogy hitből éljünk (Zsidókhoz 10:38). Isten előtt nem lehet kedves az, aki bizalmatlanul “elhúzódik” tőle, mert kételkedik kijelentései és ígéretei igaz voltában, vagy mert nem hiszi, hogy az Ő útjai jók, szentek és tökéletesek. Az Istenbe vetett hit és bizalom szükségessége kicsit sem ésszerűtlen vagy túlzó; ugyanezt kívánjuk meg gyermekeinktől és házastársunktól – ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy örömünket leljük a velük való kapcsolatban. Istennél sincs ez másképp.

Istennek tehát azzal szerezhetünk örömöt, ha az Ő parancsolatai és rendeletei szerint élünk, és ezt az iránta való szeretetből tesszük. Természetes, hogy örömöt akarunk szerezni azoknak, akiket szeretünk. Nyilván az sem véletlen, hogy az Újszövetség tele van az igaz életvitelre és Krisztus szeretetére való buzdítással, amit az Ő parancsolatainak engedelmeskedve érhetünk el. Jézus ezt jól érthetővé tette számunkra: “Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15). A Biblia ihletett leveleiben Isten a hívők életére néző terve bontakozik ki, így tele vannak arra vonatkozó felszólítással, hogy igyekezzünk az egész életünkben Istennek tetsző magatartást tanúsítani: “Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok” (1.Thesszalonikabeliekhez 4:1).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan szerezhetek örömöt Istennek? Hogyan nyerhetem el Isten tetszését?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries