settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a szellemi hadviselésről?

Válasz


A szellemi hadviseléssel kapcsolatban két alapvető tévedés létezik — túlhangsúlyozás és alulhangsúlyozás. Valaki minden bűnért, minden konfliktusért és minden problémáért a démonokat okolja, amiket ki kell űzni. Mások teljesen elvetik a szellemi birodalmat, és a tényt, hogy a Biblia azt mondja, hogy a mi harcunk szellemi erők ellen folyik. A sikeres szellemi hadviselés kulcsa a bibliai egyensúlyban rejlik. Volt, hogy Jézus kiűzte a démonokat az emberekből, de néha a démoni erők megemlítése nélkül gyógyította meg az embereket. Pál apostol arra utasítja az keresztyéneket, hogy viseljenek hadat a bűneik ellen (Róma 6), és viseljenek hadat a gonosz ellen (Efézus 6:10–18).

Az Efézus 6:10–12 írja: “Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Ez a rész alapvető igazságokra tanít: csak Isten hatalma által lehetünk erősek, Isten fegyverzete védhet csak meg bennünket, és a mi harcunk az ördög szellemi fejedelmei ellen folyik a világon.

Mihály arkangyal a Júdás 9-ben egy jó példa arra, hogy valaki az Úr hatalma által erős. Mihály, aki a leghatalmasabb Isten angyalai közül, nem büntette meg a Sátánt a saját ereje által, hanem azt mondta: “Dorgáljon meg téged az Úr!” A Jelenések 12:7–8 mondja, hogy az utolsó időkben Mihály fog harcba szállni a Sátánnal. Mégis, amikor összecsapásba keveredett a Sátánnal, Mihály Isten nevében és meghatalmazása által dorgálta meg a Sátánt, és nem a sajátja által. Egyedül a Jézus Krisztussal való kapcsolat által van a keresztyéneknek felhatalmazása a Sátán és a démonai ellen. Csak az Ő neve által van a dorgálásunknak ereje.

Az Efézus 6:13–18 ad leírást a szellemi fegyverzetről, amit Isten ad nekünk. Erősen állunk az igazságszeretet övével, a megigazulás páncéljával, a békesség evangéliumával, a hit pajzsával, az üdvösség sisakjával és a Szellem kardjával felfegyverkezve és Szellem által imádkozva. Mit jelképeznek a szellem fegyverzet darabjai a szellemi hadviselésben? Az igazságot kell hirdetnünk a Sátán hazugságaival szemben. Nyugodtnak kell lennünk afelől, hogy igaznak lettünk kihirdetve Krisztus áldozata által. Hirdetnünk kell az evangéliumot, nem számít, mekkora ellenállásba ütközünk. Nem inoghatunk meg a hitben, akármilyen erős támadások is érnek bennünket. A legfőbb védelmünk a bizonyosság, hogy meg vagyunk váltva, és hogy ezt semmilyen szellemi erő nem veheti el tőlünk. A támadó fegyverünk Isten Szava, nem a saját gondolataink és érzéseink. Jézus példáját követve kell felismernünk, hogy néhány szellemi győzelem csak ima által lehetséges.

Jézus a legfőbb példa a szellemi hadviselésre. Vizsgáljuk meg, Jézus hogyan kezelte a Sátán nyílt támadásait, amikor kísértve volt a pusztában (Máté 4:1–11). Minden kísértésre ugyanúgy válaszolt¬: “Meg van írva”. Jézus tudta, hogy az élő Isten szava a legjobb fegyver a Sátán kísértései ellen. Ha Jézus az Igét használta, hogy visszaüssön a Sátánnak, miért tennénk mi ezt másként?

Szkéva hét fia a legjobb példa, hogy hogyan ne bocsátkozzunk szellemi hadviselésbe. “Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: ‘Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet’ Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: ‘Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?’ Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.” (Cselekedetek 19:13–16). Szkéva hét fia Jézus nevét hívta segítségül. De ez nem elég. Szkéva hét fiának nem volt kapcsolata Jézussal; emiatt a szavaik nem voltak erővel és hatalommal teljesek. Szkéva hét fia egy módszerben bízott. Nem Urukként és Megváltójukként bíztak Jézusban, és nem alkalmazták Isten Szavát a szellemi hadviselésükben. Emiatt megalázó vereséget szenvedtek. Tanulhatunk negatív példájukból, és a Biblia utasításaihoz igazíthatjuk a szellemi hadviseléseinket.

Összegzésként, mi a kulcsa a sikeres szellemi hadviselésnek? Először, Isten erejében kell bíznunk, és nem a sajátunkban. Másodszor, Jézus nevében kell dorgálnunk, nem a sajátunkéban. Harmadszor, Isten teljes fegyverzetével kell megvédenünk magunkat. Negyedszer, a Szellem kardja — Isten Igéje — által kell megvívnunk a harcot. Végül, amikor szellemi hadviselést folytatunk a Sátánnal és a démonaival, emlékezzünk rá, hogy nem minden bűnért vagy problémáért kell a démonokat okolni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a szellemi hadviselésről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries