settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a szentségről? Mit jelent szentnek lenni?

Válasz


Az 1.Péter 1:13-16-ban Péter apostol így ír a hívőknek: “Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” Péter itt a 3.Mózes 11:44-ből és a 3.Mózes 19:2-ből idéz.

Először is azt érdemes megvizsgálnunk, hogy mit jelent Isten szentsége, mit jelent az pontosan, hogy Ő szent. Az 1.Sámuel 2:2-, valamint az Ézsaiás 6:3 igeszakasz csak két példa a sok közül, amelyek Isten szentségéről szólnak. A szentséget abszolút tökéletességnek is nevezhetjük. Isten senki máshoz sem fogható (lásd Hóseás 11:9), az Ő szentsége “kiemelkedőségnek” az esszenciája. Az Ő lényéből a bűn legapróbb élesztőmorzsája is teljesen hiányzik (Jakab 1:13; Zsidókhoz 6:18). Ő magasan áll minden felett, Hozzá senki sem hasonlítható (Zsoltárok 40:6). Isten szentsége egész lényét át- és áthatja, minden tulajdonságát az alakítja. Ő szent szeretettel képes szeretni, az Ő irgalma szent irgalom, és még haragja és bosszúja is szent harag és szent bosszú. Emberi lénynek persze nehéz e fogalmakat megragadni, hasonlóan, mint ahogyan Istent is nehéz, sőt, lehetetlen teljességében megértenünk.

Következőleg azt kell megnézzük, hogy mit jelent nekünk, embereknek, szentnek lenni. Amikor Isten Mózes harmadik könyvének 11. és 19. fejezetében arra utasította Izráel népét, hogy szentek legyenek, akkor valójában arra intette őket, hogy különböztessék meg magukat az őket körny(ék)ező nemzetektől, de a szent életvezetésre való konkrét tanácsokkal is bőven ellátta őket. Izráel Isten választott népe, így Istennek gondja volt arra, hogy minden más néptől megkülönböztesse őket. Ők az Úr különleges népe, következésképpen olyan előírásokat kaptak, melyekkel Istennek az volt a célja, hogy életvitelüket azokhoz igazítva a világ meglássa, hogy Hozzá tartoznak. Amikor Péter apostol az 1.Péter 1:16 igeversben az Úr szavait visszhangozza, azokat kifejezetten a hívőknek címezi. Hívő keresztényként “nem szabhatjuk magunkat” a világhoz, attól el kell különüljünk az Úrnak. Isten mércéje szerint kell élnünk, nem pedig a világ mércéje szerint. Isten nem tökéletességre hív fel minket, hanem arra, hogy megkülönböztessük magunkat a világtól. Péter első levelének 2:9 igeverse “szent nemzet”-ként hivatkozik a hívőkre. Ez olyasvalami, amit tényként kell kezelnünk, nem pedig amit nekünk kell elérni! (Ennek fényében már talán jobban érthető, hogy a “szentek legyetek”- felszólítás, valójában egy áldásmondás, hasonlóképp mint a “legyetek azért ti is tökéletesek” – a fordító megjegyzése) El lettünk különítve a világtól – ez egy elvégezett dolog; nekünk ennek a valóságát kell éljük a mindennapi életünkben! Hogy ezt pontosan miképp tehetjük, arra pedig maga a Szent Lélek mutat rá az 1.Péter 1:13-16 igeszakaszban.

Mit mondhatunk tehát jelen cikkünk lezárásaként, hogyan válhatunk szentté? A szentség kizárólag az Istennel való helyes kapcsolatból eredhet, mégpedig azáltal, hogy Jézus Krisztusra mint egyedüli Megváltónkra hittel tekintünk (vagyis elfogadjuk Tőle az örök élet ajándékát). Ha nem egyedül Isten Fiába vetjük hitünk, és nem hisszük, hogy Ő valóban megváltott minket minden bűnünkből, akkor a szentség elérésére is hiába törekszünk. Mindenekelőtt tehát arról kell meggyőződnünk, hogy újjászületett hívők vagyunk-e (lásd János 3. fejezete). Ha valóban hívővé váltunk, akkor azt is fel fogjuk ismerni, hogy a Krisztusban betöltött helyzetünk automatikusan megkülönböztet minket a világtól (1.Péter 2:9). Hiszen nekünk személyes kapcsolatunk van az élő Istennel! Így viszont már minden nap a világtól elkülönített életet kell élnünk, vagyis nem próbálhatunk “beolvadni” a világba, hanem az Isten Igéje szerinti életre kell törekednünk, amint a Bibliát tanulmányozva egyre gyarapodunk Isten ismeretében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a szentségről? Mit jelent szentnek lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries